• Het thema van de missionaire parochie leeft in Nederland. Na de conferentie van 2022 in Breda met duizend katholieken brengt de missionaire parochie ook in 2023 veel mensen in beweging. Bisdommen, parochies, religieuzen, pastorale teams, bestuursleden en veel vrijwilligers, ze waren allemaal in Veenendaal met zevenhonderd katholieken tegelijk. In deze bundel alles van deze conferentie: de inspirerende verhalen van inleiders, de workshops, parochies die al wat verder zijn, de toerusting voor het dagelijks geloof en leven in parochies en de terugblik van deelnemers. Met alle adressen op een rij tot besluit. Voor meer informatie over de Missionaire Parochie, klik hier.
 • In 2014 schreef de Canadese priester James Mallon het boek 'Divine Renovation', dat in 2019 in Nederlandse vertaling is verschenen. Het verhaal over hoe hij en zijn team de omslag maakten van een ‘onderhoudspastoraal’ naar een missionaire parochie heeft velen geraakt. Het boek geeft bovenal hoop. Het kan, in deze tijd: een bloeiende, missionaire parochie met mensen van alle leeftijden, die impact heeft op haar omgeving. Dit boek 'Als God renoveert - Missionaire kerk: meer dan parochie alleen' (in 2020 verschenen in het Engels, in 2022 in Nederlandse vertaling) overstijgt het niveau van de parochie. Mallon toont aan, dat een missionaire omslag van parochies kan alleen op lange termijn vrucht dragen, als bisdommen deze parochies op lange termijn actiefsteunen. Dat betekent onder meer pastoors de gelegenheid geven iets op te bouwen en ze niet te snel over te plaatsen. Anders is de kans groot dat de eerste tekenen van bloei snel weer verdwijnen, omdat een volgende pastoor niet verder wil of kan met wat er is opgebouwd.
  Belangrijke thema’s als leiderschap, structuur, cultuur en strategie, die slechts werden aangetipt in zijn eerste boek, werkt hij nu verder uit. Meer nog dan in het eerste boek, wordt duidelijk dat een  omslag van ‘onderhoud naar missie’ tijd vraagt, omdat die een cultuurverandering inhoudt. Dat kan ontmoedigen; iedereen ziet hoe in veel parochies de missie van de Kerk ondergesneeuwd is geraakt onder dagelijkse beslommeringen en onder hoe de dingen altijd gedaan zijn. Maar dit boek geeft ook hoop; hoop dat als een parochie of bisdom de missie van de Kerk centraal stelt en meewerkt met de Heilige Geest, er iets nieuws zal gebeuren. Want Christus is nog steeds dezelfde levende Heer, die levens kan veranderen. Kortom, dit boek is een 'must' om te lezen voor alle leidinggevenden in de katholieke Kerk. Lees hier een recensie van het boek in het Katholiek Nieuwsblad (bij de verschijning van het boek in het Engels in 2020). Begin september 2022 verschijnt er een Leeswijzer bij dit boek, bedoeld als hulpmiddel om het boek in 5 bijeenkomsten in je parochie of bisdom te lezen en samen te bespreken.
 • "De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, iedereen wil zelfvoorzienend zijn.” Het zou een verzuchting over onze tijd kunnen zijn, maar het citaat dateert van halverwege de negentiende eeuw en betreft de Franse samenleving. Priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868) bezag de religieuze en morele ontreddering na de Revolutie. Miljoenen mensen waren vervreemd geraakt van de Kerk en van het centrum van het rooms-katholicisme: de eucharistie. Eymard had reeds als kind een sterke band met Jezus en de Eucharistie (de Mis). Ondanks veel weerstand en problemen slaagde hij erin priester te worden. Aanvankelijk werd zijn geloof gekleurd door het strenge katholicisme van zijn tijd, maar dankzij een bijzondere ervaring ontdekte hij de liefde van Christus, die tot uitdrukking komt in de Eucharistie. In 1856 begon hij in een Parijse sloppenbuurt met de Congregatie van het Heilig Sacrament om de eucharistische liefde van Christus te verkondigen. In dit boek schetst pater Norman Pelletier sss met liefde en deskundigheid het bijzondere en inspirerende leven van pater Eymard, en zijn doorleefde visie op de vreugde van de Eucharistie. Honderd jaar later zou die visie door het Tweede Vaticaans Concilie gemeengoed worden in de Kerk. Bij Eymards heiligverklaring in 1962 noemde paus Johannes XXIII hem de “apostel van de eucharistie”. Norman B. Pelletier: Morgen zal het te laat zijn - Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymard, apostel van de eucharistie. Uitgeverij Betsaida. Paperback, 156 pagina's. 15,50 euro. Lees hier een interview met pater Jim Schilder in het Katholiek Nieuwsblad van 10 juni 2022 over de biografie.
 • Dit magazine is verschenen naar aanleiding van de conferentie 'De missionaire parochie - Als God renoveert'. Deze conferentie vond op 24 en 25 maart 2022 plaats in Breda met 1.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. Hoofdredacteur Leo Fijen schrijft in zijn inleidend woord: Velen hebben deze dagen beleefd als "voedsel voor de ziel, als adem voor de parochies, als de Geest die over alles en iedereen werd uitgestort." Dit magazine (96 pagina's) bevat een samenvatting van de inleidingen van fr. James Mallon en Fiona O'Reilly, verslagen van de meeste seminars, mooie foto's, inspirerende citaten en diverse hoopvolle getuigenissen.
 • Rosline Hamel met Camille Perrier (1e druk 2019) Dit is het bijzondere verhaal van Rosaline Hamel over haar broer Jacques die op 10 juli 2016 door twee jihadisten werd vermoord in zijn kerk van Saint-Etienne-du-Rouvray in Frankrijk. Het is een aangrijpend verhaal geworden over een priester die in grote eenvoud leefde en zo de weg van Christus probeerde te gaan. Roseline Hamel is zijn jongere zus. Tien jaar lang waren ze van elkaar gescheiden, maar vreemd genoeg bleef hun diepe band intact. Na de aanslag bevond ze zich midden in de mediagekte. Ze voelde dat ze geroepen was het verhaal te vertellen van haar broer, die zijn leven had gewijd aan God en de medemens. Hieronder een recensie van het boek, zoals opgenomen in het Nieuws Bulletin van het CPS, september 2021: Het heeft iets onbegrijpelijks: wij zouden nooit van de Franse priester Jacques Hamel gehoord hebben, als hij niet op 26 juli 2016 tijdens het vieren van de Mis op afschuwelijke wijze om het leven werd gebracht. Dit boek is een eerbetoon aan hem en waar hij voor stond. Door de ogen van zijn tien jaar jongere zus Roseline leren we hem kennen. Het gaat over het gebroken gezin waar ze uit voort komen, over zijn priesterroeping en -leven en de hechte band tussen een broer en een zus. Ook gaat het over de gebrokenheid in het leven, en het laat ons zien dat Jacques zeker geen heilige was. Wetende dat dit boek een bestseller was in Frankrijk, dacht ik, “dit zal vast een sentimenteel boek zijn.” En ja, inderdaad, het is een boek dat je raakt. Maar op een eerlijke en authentieke manier. Er zijn van die boeken, die je terug brengen naar de kern van je bestaan, en dit boek is er zo één. Roseline: “God schiep ons afhankelijk van elkaar. Het is deze boodschap van liefde waar ik me verantwoordelijk voor voel. Ik moet dat vandaag doorgeven. Jacques nam me mee op een verbazingwekkende reis, een reis die hij zelf nooit had kunnen bedenken. Wat kunnen we nu doen? Zet de ene voet voor de andere. Ga voorwaarts. God is daar.” (MS)
 • Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021 een Jozefjaar afgekondigd. Jozef is de echtgenoot van Maria en de vader van Jezus op aarde. We kunnen veel leren van zijn moed en zijn trouw en hoe hij in zijn leven heeft geprobeerd om God boven alles te gehoorzamen. In zijn brief 'Patris corde' (2020) beveelt paus Franciscus de heilige Jozef aan als een "voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden". Paus Franciscus eindigt zijn brief met een gebed tot de heilige Jozef. Dit gebed heeft het CPS op als gebedskaart (formaat ansichtkaart) laten drukken. Op de voorzijde van de kaart staat een groot deel van de afbeelding van het 'Jozefraam' in de Sacramentskerk van klooster Brakkenstein, Nijmegen. In dit Jozefraam zijn diverse voorstellingen te zien uit het leven van Jozef. Op de achterzijde van de kaart staat dit gebed: Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Maagd Maria. Aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd, in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld, met u is Christus mens geworden. O Heilige Jozef, wees ook een vader voor ons, en leid ons op onze levensweg. Bekom voor ons genade, tedere liefde en moed, en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen. U kunt deze gebedskaarten per 10 of per 50 stuks bestellen: 10 stuks voor 2,50 euro en 50 stuks voor 10 euro.
 • Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021 een Jozefjaar afgekondigd. Jozef is de echtgenoot van Maria en de vader van Jezus op aarde. We kunnen veel leren van zijn moed en zijn trouw en hoe hij in zijn leven heeft geprobeerd om God boven alles te gehoorzamen. In zijn brief 'Patris corde' (2020) beveelt paus Franciscus de heilige Jozef aan als een "voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden". Paus Franciscus eindigt zijn brief met een gebed tot de heilige Jozef. Dit gebed heeft het CPS op als gebedskaart (formaat ansichtkaart) laten drukken. Op de voorzijde van de kaart staat een groot deel van de afbeelding van het 'Jozefraam' in de Sacramentskerk van klooster Brakkenstein, Nijmegen. In dit Jozefraam zijn diverse voorstellingen te zien uit het leven van Jozef. Op de achterzijde van de kaart staat dit gebed: Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de Maagd Maria. Aan u heeft God zijn Zoon toevertrouwd, in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld, met u is Christus mens geworden. O Heilige Jozef, wees ook een vader voor ons, en leid ons op onze levensweg. Bekom voor ons genade, tedere liefde en moed, en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen. U kunt deze gebedskaarten per 10 of per 50 stuks bestellen: 10 stuks voor 2,50 euro en 50 stuks voor 10 euro.
 • De lector. Het Woord van God horen en voorlezen in de liturgie. Auteur is broeder Johan te Velde o.s.b. Uitgave in 2021 door het bisdom Rotterdam. In deze brochure voor lectoren schrijft de auteur over de Bijbel en het Woord van God. Hij licht belangrijke begrippen toe, geeft uitleg over de liturgie van het Woord en helpt lectoren met praktische tips.
 • Een frisse poster van het kerkelijk of liturgisch jaar (A2 formaat). De poster wil bijdragen aan een sterkere verbinding tussen het katholieke, christelijke geloof en het dagelijkse leven. De poster is op een speelse manier vorm gegeven en in de tekening kan telkens weer iets nieuws ontdekt worden. Marjet de Jong van bureau Taal & tekenen ontwierp de poster. Marjet: “In de tekening heb ik geprobeerd de natuur en het geloofsjaar tot een belevenis te maken. Met de klok mee kom je de belangrijkste geloofsfeesten en -dagen tegen. In de hoeken zie je de vier seizoenen. Ertussendoor feestelijke dingen die voor alle mensen herkenbaar zijn: sintcadeautjes, maartenslampionnen, paaseieren, vakantiesymbolen. Wie meer van het geloof weet zal veel Bijbelse en liturgische verwijzingen vinden. Ik hoop dat de poster rust en ritme laat zien: het vertrouwde van wat steeds terugkeert. En het besef dat je met Jezus door het leven gaat. Alles draait om Zijn liefde. Vandaar centraal een Jezus die ieder omarmt.” De poster kan zowel thuis als op school en in de parochie gebruikt en opgehangen worden. De poster is te bestellen in A3-formaat: 2,50 euro en A2- formaat: 5 euro. Bij verzending komt er 10 euro aan verzendkosten bij. Bestellingen worden gewoonlijk op woensdag verzonden. Over het kerkelijk of liturgisch jaar Het kerkelijk of liturgische jaar valt niet samen met het gewone kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint op de eerste zondag van de Advent, in 2020 is dat 29 november. De Advent is de voorbereidingsperiode op het grote feest van Kerstmis. Het kerkelijk jaar eindigt met het feest van Christus Koning, de laatste zondag vóórdat de Advent begint. De belangrijkste feesten in het christelijke, katholieke geloof zijn Kerstmis en Pasen. De ontwikkeling van de poster is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Mr. Paul de Gruyter Stichting.  
 • Een frisse poster van het kerkelijk of liturgisch jaar (A3 formaat). De poster wil bijdragen aan een sterkere verbinding tussen het katholieke, christelijke geloof en het dagelijkse leven. De poster is op een speelse manier vorm gegeven en in de tekening kan telkens weer iets nieuws ontdekt worden. Marjet de Jong van bureau Taal & tekenen ontwierp de poster. Marjet: “In de tekening heb ik geprobeerd de natuur en het geloofsjaar tot een belevenis te maken. Met de klok mee kom je de belangrijkste geloofsfeesten en -dagen tegen. In de hoeken zie je de vier seizoenen. Ertussendoor feestelijke dingen die voor alle mensen herkenbaar zijn: sintcadeautjes, maartenslampionnen, paaseieren, vakantiesymbolen. Wie meer van het geloof weet zal veel Bijbelse en liturgische verwijzingen vinden. Ik hoop dat de poster rust en ritme laat zien: het vertrouwde van wat steeds terugkeert. En het besef dat je met Jezus door het leven gaat. Alles draait om Zijn liefde. Vandaar centraal een Jezus die ieder omarmt.” De poster kan zowel thuis als op school en in de parochie gebruikt en opgehangen worden. De poster is te bestellen in A3-formaat: 2,50 euro en A2- formaat: 5 euro. Bij verzending komt er 10 euro aan verzendkosten bij. Bestellingen worden gewoonlijk op woensdag verzonden. Over het kerkelijk of liturgisch jaar Het kerkelijk of liturgische jaar valt niet samen met het gewone kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint op de eerste zondag van de Advent, in 2020 is dat 29 november. De Advent is de voorbereidingsperiode op het grote feest van Kerstmis. Het kerkelijk jaar eindigt met het feest van Christus Koning, de laatste zondag vóórdat de Advent begint. De belangrijkste feesten in het christelijke, katholieke geloof zijn Kerstmis en Pasen. De ontwikkeling van de poster is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Mr. Paul de Gruyter Stichting.  

Titel

Ga naar de bovenkant