Financiën

Het CPS wordt grotendeels gefinancierd door de Congregatie van het Heilig Sacrament. Het CPS vraagt wel een tegemoetkoming in de kosten voor lezingen, bezinningsbijeenkomsten en workshops. Wij willen onze inzet voor iedereen bereikbaar houden; daarom vragen wij om een bijdrage naar draagkracht, waarbij het KNR-tarief, de reiskosten en materiaalkosten de minimumbijdrage vormen. Zie hier voor de actuele vergoedingen vanuit de KNR.
Vormt deze vergoeding een probleem voor u? Neem dan contact met ons op.
Wanneer u het kunt dragen, dan vragen wij u om een hogere bijdrage te overwegen, zodat wij onze diensten ook aan kunnen blijven bieden aan minder draagkrachtige personen en/of parochies.

Wilt u ons steunen? Dat kan natuurlijk ook!

Met uw financiën?
Uw gift is van harte welkom op de volgende rekening: NL 30 INGB 0000 118 111 t.n.v. Centrum Voor Parochie Spiritualiteit o.v.v. Gift CPS. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Met uw gebed? Laat het ons weten, dan u ontvangt u twee keer per jaar een gebedsbrief.

Als vrijwilliger bij activiteiten of ter ondersteuning in de administratie of promotie? Laat het ons weten, dan nemen wij contact met u op.