De lector. Het Woord van God horen en voorlezen in de liturgie.
Auteur is broeder Johan te Velde o.s.b.
Uitgave in 2021 door het bisdom Rotterdam.

In deze brochure voor lectoren schrijft de auteur over de Bijbel en het Woord van God. Hij licht belangrijke begrippen toe, geeft uitleg over de liturgie van het Woord en helpt lectoren met praktische tips.