Bestuurscomissie

Het Bestuur van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) staat onder voorzitterschap van prof. dr. H.W.M. Rikhof.
De overige leden van de bestuurscommissie zijn: mw. dr. J.M. Hinten-Nooijen, drs. ir. M. van den Broek en pater A. Kuster sss. Notulist is broeder Louis Zaat sss (notulist).
Het bestuur van het CPS vergadert vier keer per jaar samen met de stafmedewerkers van het CPS, te weten de heer dr. T. Schilling, mw. drs. M. Spruit en pater J. Schilder sss. De leden van het bestuur ondersteunen en adviseren de stafmedewerkers van het CPS.

Op de foto (van links naar rechts): Mirjam Spruit, pater Fons Kuster sss, pater Jim Schilder sss, Annemarie Hinten-Nooijen, Herwi Rikhof, Manon van den Broek, broeder Louis Zaat sss en Tim Schilling.