In 2014 schreef de Canadese priester James Mallon het boek ‘Divine Renovation’, dat in 2019 in Nederlandse vertaling is verschenen. Het verhaal over hoe hij en zijn team de omslag maakten van een ‘onderhoudspastoraal’ naar een missionaire parochie heeft velen geraakt. Het boek geeft bovenal hoop. Het kan, in deze tijd: een bloeiende, missionaire parochie met mensen van alle leeftijden, die impact heeft op haar omgeving.

Dit boek ‘Als God renoveert – Missionaire kerk: meer dan parochie alleen’ (in 2020 verschenen in het Engels, in 2022 in Nederlandse vertaling) overstijgt het niveau van de parochie. Mallon toont aan, dat een missionaire omslag van parochies kan alleen op lange termijn vrucht dragen, als bisdommen deze parochies op lange termijn actiefsteunen. Dat betekent onder meer pastoors de gelegenheid geven iets op te bouwen en ze niet te snel over te plaatsen. Anders is de kans groot dat de eerste tekenen van bloei snel weer verdwijnen, omdat een volgende pastoor niet verder wil of kan met wat er is opgebouwd.

Belangrijke thema’s als leiderschap, structuur, cultuur en strategie, die slechts werden aangetipt in zijn eerste boek, werkt hij nu verder uit. Meer nog dan in het eerste boek, wordt duidelijk dat een  omslag van ‘onderhoud naar missie’ tijd vraagt, omdat die een cultuurverandering inhoudt.

Dat kan ontmoedigen; iedereen ziet hoe in veel parochies de missie van de Kerk ondergesneeuwd is geraakt onder dagelijkse beslommeringen en onder hoe de dingen altijd gedaan zijn. Maar dit boek geeft ook hoop; hoop dat als een parochie of bisdom de missie van de Kerk centraal stelt en meewerkt met de Heilige Geest, er iets nieuws zal gebeuren. Want Christus is nog steeds dezelfde levende Heer, die levens kan veranderen.

Kortom, dit boek is een ‘must’ om te lezen voor alle leidinggevenden in de katholieke Kerk.

Lees hier een recensie van het boek in het Katholiek Nieuwsblad (bij de verschijning van het boek in het Engels in 2020).

Begin september 2022 verschijnt er een Leeswijzer bij dit boek, bedoeld als hulpmiddel om het boek in 5 bijeenkomsten in je parochie of bisdom te lezen en samen te bespreken.