Onze visie

Foto.visie.weg.wolken

Onze missie
(Waarom bestaan we?)

Voor vitale, missionaire parochies.

Onze visie
(Wat is onze droom?)
Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in heel Nederland ondersteunen om te groeien naar vitale, missionaire parochiegemeenschappen.

Binnen deze gemeenschappen:
– worden mensen – individueel en als geloofsgemeenschap – geholpen om te groeien in hun relatie met God: om leerling van Jezus te worden.
– worden mensen geholpen om op basis van de eigen roeping dienstbaar te zijn aan anderen: om ‘missionaire’ leerlingen te worden, in de parochie, maar vooral in de eigen leefomgeving.

De doelgroepen waar het CPS zich op richt zijn: pastores, bestuurders, vrijwilligers en overige parochianen. Het CPS staat ten dienste van parochies in heel Nederland.

Onze strategie
(Hoe willen we onze missie en visie bereiken?)
Inhoudelijk zet het CPS in op de volgende thema’s: (nieuwe) evangelisatie, verdieping van de eucharistische spiritualiteit, geloofsopvoeding, parochievernieuwing waaronder leiderschapsvorming.

De middelen die ze gebruikt om de missie en visie te realiseren zijn: presentaties, publicaties, uitwisseling met verantwoordelijken van parochies en bisdommen, en samenwerking met derden in diverse projecten. Bijvoorbeeld rondom geloofsopvoeding met geloventhuis.nl, rondom nieuwe evangelisatie en de Eucharistie met katholiekleven.nl, en rondom parochievernieuwing participeert het CPS als partner in de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ (de missionaire parochie).

Het CPS is opgericht in 1990 door de Congregatie van het Heilig Sacrament (paters Sacramentijnen) en houdt kantoor te Nijmegen (Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300).

Voor het onderscheid tussen missie, visie en strategie, met dank aan: Tools for rebuilding, M. White en T. Corcoran, 2013, p. 20-24. (Een kopie van deze pagina’s is op te vragen via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)