“De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, iedereen wil zelfvoorzienend zijn.” Het zou een verzuchting over onze tijd kunnen zijn, maar het citaat dateert van halverwege de negentiende eeuw en betreft de Franse samenleving. Priester Pierre-Julien Eymard (1811-1868) bezag de religieuze en morele ontreddering na de Revolutie. Miljoenen mensen waren vervreemd geraakt van de Kerk en van het centrum van het rooms-katholicisme: de eucharistie.

Eymard had reeds als kind een sterke band met Jezus en de Eucharistie (de Mis). Ondanks veel weerstand en problemen slaagde hij erin priester te worden. Aanvankelijk werd zijn geloof gekleurd door het strenge katholicisme van zijn tijd, maar dankzij een bijzondere ervaring ontdekte hij de liefde van Christus, die tot uitdrukking komt in de Eucharistie. In 1856 begon hij in een Parijse sloppenbuurt met de Congregatie van het Heilig Sacrament om de eucharistische liefde van Christus te verkondigen.

In dit boek schetst pater Norman Pelletier sss met liefde en deskundigheid het bijzondere en inspirerende leven van pater Eymard, en zijn doorleefde visie op de vreugde van de Eucharistie. Honderd jaar later zou die visie door het Tweede Vaticaans Concilie gemeengoed worden in de Kerk. Bij Eymards heiligverklaring in 1962 noemde paus Johannes XXIII hem de “apostel van de eucharistie”.

Norman B. Pelletier: Morgen zal het te laat zijn – Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymard, apostel van de eucharistie. Uitgeverij Betsaida. Paperback, 156 pagina’s. 15,50 euro.

Lees hier een interview met pater Jim Schilder in het Katholiek Nieuwsblad van 10 juni 2022 over de biografie.