Home2022-10-10T08:27:51+00:00

Beschouwing / Verdieping

De geloofsbelijdenis en de eucharistie

Het blad Opbouw van de Congregatie van het heilig Sacrament (oprichter van het CPS) heeft in dit kalenderjaar de Geloofsbelijdenis als thema. In zes uitgaven […]

Pater Eymard: leerling van Jezus

Op 2 augustus vierde de Kerk de sterfdag van de heilige pater Pierre-Julien Eymard (1811-1868), stichter van de Congregatie van het heilig Sacrament. Dat gebeurde […]

Nieuws en aanbod CPS

Halfjaarlijkse nieuwsbrief februari 2024 verschenen

Naast maandelijkse korte digitale nieuwsbrieven, verschijnt er twee keer per jaar een uitgebreidere nieuwsbrief van het CPS. Deze nieuwsbrief wordt ook in beperkte oplage gedrukt. […]

Tweede druk biografie pater Eymard

In 2022 verscheen de biografie “Morgen zal het te laat zijn” van Norman Pelletier sss over Pierre-Julien Eymard, stichter van de Congregatie van het heilig […]

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) wil parochies in heel Nederland ondersteunen om te groeien naar vitale, missionaire parochiegemeenschappen.
Inhoudelijk zet het CPS in op de volgende thema’s: (nieuwe) evangelisatie, verdieping van de eucharistische spiritualiteit, geloofsopvoeding, parochievernieuwing waaronder leiderschapsvorming.
De middelen die ze gebruikt om de visie te realiseren zijn: presentaties, publicaties, uitwisseling met verantwoordelijken van parochies en bisdommen, en samenwerking met derden in diverse projecten.

Lees meer

Titel

Ga naar de bovenkant