Laden Evenementen

Eén van de waarden van de missionaire parochie is om inspirerend te preken. De vraag is hoe we de mensen – parochianen en mensen die ‘toevallig’ in vieringen komen – kunnen bereiken met de Bijbelse boodschap. De training ´Preken is prachtig´ gaat uit van preken van hart tot hart: vanuit het hart van het goddelijk Woord, via het hart van de prediker naar het hart van de hoorder. De training is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters, werkzaam in een parochie, die regelmatig een homilie/preek en/of een overweging verzorgen en open staan om van de trainer en de andere deelnemers te leren.

De training wordt gegeven door Ron van der Spoel. Hij is predikant en gevangenis pastor en heeft via zijn stichting de Jethro Foundation tienduizenden voorgangers uit vele kerken wereldwijd mogen opleiden, met name in het preken. Hieronder vertelt hij meer over zijn aanpak:

“Hoe kun je op hartniveau preken? Daartoe zetten we in deze preektraining 4 stappen:
1. Zorg voor een heldere boodschap
2. Maak een boeiende preekopbouw
3. Doorleef de preek eerst zelf meditatief
4. Spreek met passie
Stap 2 gaat gepaard met een mindmap oefening en bij stap 4 gaan we uitgebreid in op presentatievaardigheden. Het is dus een dubbele insteek van enerzijds het geestelijk aspect van preken en anderzijds het ambachtelijke aspect. Die twee kunnen niet zonder elkaar bij het maken en houden van de preek. Gedurende deze training maken we allemaal een preek over hetzelfde Bijbelgedeelte volgens de aangereikte methode en aan het eind zullen we die ook aan elkaar laten horen.”

Praktische informatie
De training wordt gegeven in Bezinningscentrum Emmaus, te Helvoirt.
We starten woensdag 15 januari 2025 om 9 uur en eindigen donderdag 16 januari 2025 om 17 uur.
De kosten voor deze dagen zijn inclusief maaltijden, overnachting op een 1 persoonskamer en het programma zijn € 375. U krijgt vooraf digitaal een boek van Ron van de Spoel over ‘preken’ toegezonden.

Aanmelden voor de training kan bij Mirjam Spruit (stafmedewerkster van CPS) via mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl
Graag naam, adres en eventueel dieet en bijzonderheden vermelden.
Er kunnen maximaal 10 personen aan deze training deelnemen, dus vol = vol.

N.B. Het is mogelijk om dinsdagavond 14 januari 2025 al aan te komen en te overnachten (logies en ontbijt). Extra kosten hiervan zijn € 50. Als u hiervan gebruik wil maken, geef dit dan bij aanmelding aan.

Deel dit bericht, kies je platform!