Het blad Opbouw van de Congregatie van het heilig Sacrament (oprichter van het CPS) heeft in dit kalenderjaar de Geloofsbelijdenis als thema. In zes uitgaven worden de twaalf artikelen behandeld in relatie tot de twaalf apostelen – twee artikelen en twee apostelen per nummer. In elk nummer schrijft CPS-stafmedewerker Jim Schilder sss een bijdrage over twee geloofsartikelen in relatie tot de eucharistie. De eerste bijdrage vindt u hier. De tweede hier. De derde hier. De vierde hier. De vijfde hier. En de zesde (en laatste) vindt u hier.