Ons contact met God bestaat vooral uit gebed, en dat kan vele vormen aannemen. Enkele jaren geleden hield pater sacramentijn en Tiltenberg-docent Eugène van Heyst een lezing over dit thema. Een samenvatting verscheen toen in het blad SamenKerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze beschouwing kan nog steeds een bron van inspiratie zijn voor parochies en gebedsgroepen.

Voor meer SamenKerk kunt u hier u terecht.