Wat is een parochie: bedrijf of Lichaam van Christus?

Onlangs mocht ik een groep binnen de┬áKerk begeleiden bij het uitzetten van hun lijn voor de toekomst. Het ging om een groep mensen die binnen […]