Begin juli 2024 is het Zomer en Nazomerthema van Geloven thuis verschenen met deze keer de laatste bijdrage van stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Tim Schilling. Twintig jaar zette Tim zich in als redactielid door bij elk thema van Geloven thuis (dat 8 keer per jaar online verschijnt) een inhoudelijke bijdrage te verzorgen. Twintig jaar geleden waren zijn eigen kinderen klein, inmiddels zijn deze volwassen geworden. Tijd dus om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie!

Lees hier het laatste artikel van Tim op de website van Geloven thuis waar hij zes belangrijke lessen doorgeeft aan geloofsopvoeders.

En lees hier een artikel waarin de redactie van Geloven thuis afscheid neemt van Tim. Daarin komt ook aan de orde dat Tim onlangs een boek publiceerde over zijn eigen geloofsweg onder de titel ‘Lonesome road’. In het najaar zullen we ook vanuit het CPS meer aandacht hieraan schenken.

Geloven thuis is in 2004 ontstaan op initiatief van de Katholieke Bijbelstichting/Vlaamse Bijbelstichting, het Aartsbisdom Utrecht en het CPS. Het CPS trekt zich met het terugtreden van Schilling als redactielid terug als partner van dit project, waarin o.a. ook uitgeverij Adveniat/Jongbloed participeert.

Het project bestaat uit producten (o.a. drie materialenkoffertjes voor drie leeftijden) en uit de website www.geloventhuis.nl
U kunt u via deze website ook op de maandelijkse nieuwsbrief abonneren. De bedoeling van Geloven thuis is om ouders en andere opvoeders op een praktische manier te helpen aan ideeën en materialen om thuis hun (katholieke) gelovige inspiratie door te geven.