Op zaterdag 14 april 2018 organiseert het Katholiek Alpha Centrum in Leiden opnieuw een trainingsdag voor diegenen, die meer willen weten over het organiseren van een Alpha-cursus in een katholieke setting. De dag is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor de parochie-catechese, vrijwilligers, priesters, diakens en pastoraal werkenden of overige belangstellenden. Ook voor wie al meewerkt aan een Alpha-cursus biedt deze dag een goede update. Na deze trainingsdag bent u voldoende toegerust om in de eigen parochie(s) met de Alpha-cursus van start te gaan.

Waarom zou u de Alpha-cursus aanbieden en organiseren in uw parochie? 3 redenen

1. De Alpha-cursus is een van de beste manieren om mensen kennis te laten maken met het christelijke geloof en hen te helpen om het geloof te ontdekken. Dat alles gebeurt in ontspannen setting van een gezamenlijke maaltijd, een inleiding over een thema en mogelijkheid om hier in kleine groepen over door te spreken.
2. De Alpha-cursus kan een middel zijn voor parochies om heel concreet stapje voor stapje te werken aan een andere cultuur in de parochie (meer uitnodigend, meer gericht op de kern van het geloof en ook gericht op mensen die niet in de kerk komen), als de cursus jaarlijks of tweejaarlijks over een langere periode wordt aangeboden.
3. De Alpha-cursus kan helpen om (nieuwe) mensen te betrekken bij de parochie en nieuwe leiders te vormen en op te leiden. Mensen kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden bij het leiden van de kleine groepen of bij de praktische ondersteuning en hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.

Klik hier voor de uitnodiging van zaterdag 14 april 2018 met alle praktische informatie.