Op donderdagmiddag 22 maart jl. kwamen 45 mensen samen in de Cenakelkerk nabij Nijmegen voor twee bijzondere – verdiepende – lezingen over het sacrament van de Eucharistie.

De eerste inleider was broeder Johan te Velde osb, monnik van Willibrordsabdij te Doetinchem, die inzicht heeft geboden in “De grondstructuur van de Eucharistie.”
Hier vindt u de tekst van zijn lezing.

 

Daarna ging prof. dr. Herwi Rikhof, systematisch theoloog, priester van het bisdom Den Bosch en pastor van de Cenakelkerk, verder in op de betekenis van dit sacrament aan de hand van afbeeldingen in de Cenakelkerk. Hier vindt u de tekst van zijn lezing.

Voor wie meer wil lezen van deze twee theologen, bevelen we van harte onder meer de volgende twee boeken aan:

Te Velde, Thuiskomen in de liturgie (Bisdom Rotterdam, 2016) en

Rikhof, Een Schatkamer voor pelgrims (Valkhofpers, 2018).