Vanuit de Missionaire Parochie worden er drie weekenden georganiseerd voor young professionals, voor diegenen die aan het einde van hun studie zijn of net hun eerste baan hebben. (ca. 21-35 jaar)

De weekenden worden gehouden in oktober 2021, januari en maart 2022.

Lees meer over deze weekenden en waarom je hier aan zou deelnemen, op de website van de Missionaire Parochie.

Van harte welkom ook bij een bijeenkomst op zondagmiddag 19 september a.s. in Utrecht voor young professionals, waar je ook meer over deze weekenden kunt horen.