Wat zijn de ervaringen tot nu met ‘Als God renoveert’? Deze vraag kreeg stafmedewerkster Mirjam Spruit van Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Begin 2019 verscheen in Nederlandse vertaling het boek ‘Als God renoveert’ (‘Divine renovation’, 2014) van de Canadese priester James Mallon. Mallon beschrijft in zijn boek hoe hij en zijn team in zijn parochie een weg zijn gegaan van onderhoud naar een missionaire parochie. Wat is nu medio 2021 de stand van zaken in de Nederlandse parochies? Daar gaat dit korte artikel in ‘Overeen’ (contactblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) op in.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website Academia.

Een voorbeeld hoe de inzichten uit ‘Als God renoveert’ landen en worden toegepast in een Nederlandse parochie, in dit geval bij de Clara en Franciscus Federatie in het Groene Hart, zie een FB bericht van 29 september 2021 van diaken Andre van Aerle.