Hoe kijkt de paus Franciscus zelf terug op het Jaar van Barmhartigheid, dat op 20 november jl. is afgesloten? In een onlangs gegeven interview aan het Belgische blad Tertio plaatst hij het Jubeljaar nadrukkelijk in lijn met zijn voorgangers Paus Paulus VI en paus Johannes Paulus II: “En zo ben ik met de Kerk op weggegaan in hun spoor. Ik voelde dat dat de wens van de Heer was.” Hij is er tevens ervan overtuigd dat het goed was om dit Jubeljaar niet alleen in Rome, maar ook in alle bisdommen te vieren. Lees hier meer over dit interview.

geloof-in-god-liefdeCultuur van barmhartigheid
Paus Franciscus publiceerde op 21 november jl. de apostolische brief Misericordia et Misera, waarin hij terugkijkt op het afgelopen Jaar van Barmhartigheid. Bovenal is de brief een oproep om “de cultuur van barmhartigheid” te promoten (nummer 20). Als inspiratie hiervoor gebruikt de paus de vertelling uit het evangelie, waarin Jezus de overspelige vrouw ontmoet (uit Johannes 8, 1-11).

Zondag van het Woord van God en Zondag van de armen
Om de kracht van het Jubeljaar te verlengen, lanceert de paus twee nieuwe initiatieven. Als eerste vraagt de paus alle parochies om een zondag in het kerkelijke jaar uit te kiezen als een zondag van het Woord van God. Een zondag om de heilige Schrift te verspreiden, kenbaar te maken en te verdiepen. Met als doel dat er een echte ontmoeting tussen God en zijn volk kan plaatsvinden. Hij beveelt met name de praktijk van lectio divina (het biddend lezen en overwegen van een Bijbelse tekst) aan (nummer 7).
En als tweede stelt de paus een zogenaamde Werelddag van de Armen (de zondag vóór Christus Koning, de 33ste zondag door het jaar) in. Dit om te voorkomen dat barmhartigheid theorie blijft (nummer 21).

Heeft u ideeën om beide dagen in te vullen? Mail het naar cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Dan kan het CPS dit ook weer breder verspreiden onder parochies.

Lees een korte samenvatting van Misericordia et Misera op de website van rkdocumenten.

Lees de Engelse vertaling van de apostolische brief Misericordia et Misera op de website van het Vaticaan.
Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt.