“Mystiek” is in de woorden van dr. Kick Bras, “een verlangen en streven naar innige verbondenheid met het goddelijke mysterie.” Het komt voor in alle religies, maar op woensdag 6 juni had Bras het over de christelijke mystiek, aan de hand van zijn boek Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld (Skandalon, 2017).  Bras hield zijn lezing voor 35 mensen op het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Bras liet aan het begin van zijn lezing een beeld zien dat niet vaak voorkomt in de christelijke traditie: Christus in contemplatie. In een schilderij van Alexej von Lawensky  trekt Jezus zich – zoekend, ogen dicht – terug. Dit kunstwerk suggereert dat de “Leidsman van ons geloof” ons ook voorgaat in de mystieke benadering tot de Vader. Vergelijk de gedaanteverandering op de berg (Matteüs 17:1-7).

Verder ging Bras in op beelden van mystieke ervaringen vanuit het Oude Testament ( de brandende doornstruik van Mozes, de ladder van Jakob), het Nieuwe Testament (de doop van Jezus, de bekering van Paulus), en de kerkgeschiedenis (ervaringen van H. Franciscus en H. Teresia van Avila). De afbeeldingen die Bras voorstelde – kunstwerken uit verschillende tijdperken – maakten duidelijk dat er meerdere wegen naar God toe zijn. Symbolisch uitgedrukt, zijn dat onder meer de ladder, de spiraal, het labyrint, de pelgrimage en de berg op.

Voor wie hier meer over wil lezen, zie het mooie boek van Bras.

Tim Schilling