Op donderdagmiddag 19 september wordt er een studiemiddag gehouden in Utrecht over het boek Als God renoveert van fr. James Mallon.
De middag wordt georganiseerd door  het werkverband van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, Nederland.
Mooi om te zien hoe het verhaal van een katholieke parochie uit Canada, die een missionaire weg is ingeslagen, ook breder binnen de kerk in Nederland belangstelling geniet en tot een studiemiddag leidt!

Op de middag zijn er bijdragen van Sake Stoppels (lector theologie aan de CHE (Ede) en beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk) en Maarten Jansen, pastoraal werker in de Lucaskerk te Den Bosch.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor pastores, predikanten en begeleiders uit diverse denominaties met verantwoordelijkheid voor kerk- of gemeenteopbouw.

Voor meer informatie zie de website van het WKO: http://wvko.nl/2019/06/studiedag-als-god-renoveert/