Op donderdagmiddag 26 september 2019 in Hoeven en op donderdagmiddag 3 oktober 2019 in Utrecht, worden er twee startbijeenkomsten georganiseerd in het kader van de conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert. De startbijeenkomsten willen u graag informeren en enthousiasmeren over de conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert, met Father James Mallon, die op 24 en 25 maart gehouden wordt in Oudenbosch.

Datum en locatie startbijeenkomsten
De startbijeenkomsten worden gehouden op donderdag 26 september 2019 in Bovendonk, Hoeven, bedoeld voor de zuidelijke bisdommen en de Vlaamse bisdommen en op donderdag 3 oktober 2019 in het Ariënsinstituut in Utrecht bedoeld voor de noordelijke bisdommen, van 14.00 tot 17.00 uur.
Om 14 uur is er ontvangst met koffie en thee, om 14.30 uur uitleg over doel en programma van de conferentie, om 16 uur gezamenlijk avondgebed en om 16.30 uur sluiten we af met een borrel.

Conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert
De conferentie De missionaire parochie – Als God renoveert zal plaats vinden op dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart 2020 in Oudenbosch. Mgr. Liesen van bisdom Breda heeft in samenwerking met het CPS father James Mallon uitgenodigd. De uitnodiging wordt gedragen door vele andere landelijke partners. Father james Mallon heeft toegezegd op deze conferentie te komen spreken. Hij is auteur van het boek Als God renoveert – De parochie van onderhoud naar bloei (Divine Renovation — From maintenance to mission), dat in 2019 in Nederlandse vertaling bij Adveniat is verschenen. Voor meer informatie over de conferentie, klik hier.

Voor wie is de conferentie bedoeld?
De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrijwilligers in de parochie en alle bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie.
Ook betrokkenen bij nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk willen we van harte aanmoedigen om deel te nemen aan deze conferentie.
Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een kortingstarief geldt voor deelname aan deze conferentie.

Doel van de conferentie
Het doel van de conferentie — dat zich in het programma vertaalt — is om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving. Het boek Als God renoveert staat ook bij protestanten in Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Onze protestantse broeders en zusters zijn dan ook van harte welkom op de conferentie. Meer informatie over de conferentie volgt spoedig.

Inschrijven startbijeenkomsten
Voor de startbijeenkomsten kunt u inschrijven tot en met 21 september via info@missionaireparochie.nl
Wilt u daarbij aangeven bij welke startbijeenkomst u aanwezig wilt zijn?
Aan de startbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zie verder www.missionaireparochie.nl voor meer informatie.