Op 24 juni jl verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel van stafmedewerkster van het CPS, Mirjam Spruit. Zij betoogt daarin dat er een omslag nodig is bij de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel in de parochies.

Foto gezin liggendOuderbijeenkomsten
Eén van de inhoudelijke punten van het artikel is, om naast de kinderen ook ouders als doelgroep te zien van de sacramentenvoorbereiding. Veel parochies zijn hier al mee bezig – zo bleek uit de reacties naar aanleiding van het artikel – en zoeken naar een goede invulling van onder andere ouderbijeenkomsten rondom eerste communie en vormsel. Zeker als dat meerdere bijeenkomsten worden in het kader van familie catechese.

file5171267885752Oproep
Heeft u goed uitgewerkte bijeenkomsten voor ouders van eerste communicanten en/of vormelingen? Met daarin uitgewerkt een doelstelling per bijeenkomst, een inhoudelijke lijn, maar ook omgeven met inspirerende werkvormen? Wilt u deze delen met andere begeleiders van eerste communie en/of vormsel in Nederland? Mail deze naar het CPS. Wij willen dit materiaal beschikbaar maken via onze website, indien we denken dat dit materiaal ook nuttig en inspirerend kan zijn voor andere begeleiders. U kunt de opzet van de ouderbijeenkomsten mailen naar: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl
Bij voorbaat dank voor uw reactie!