Inspiratie voor ná het Jaar van Barmhartigheid. Het Jaar van de Barmhartigheid loopt bijna ten einde. Heilige deuren zijn op veel plaatsen al gesloten en zondag 20 november wordt het Jaar officieel afgesloten. Hoe gaan we dan verder met het thema van de ‘barmhartigheid’? Mag ik u – en mezelf – een concrete suggestie geven? Namelijk om te proberen om goed naar de ander te luisteren. Paus Franciscus spreekt in dit kader over vier geestelijke werken van barmhartigheid (van de zeven), die hij samenvat onder het ‘apostolaat van het oor.’

de-naam-van-godApostolaat van het oor
Dat doet de paus in zijn boek De naam van God is genade. De geestelijke werken van barmhartigheid zijn in tegenstelling tot de lichamelijke werken van barmhartigheid bijna niet bekend. De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn: in moeilijkheden goede raad geven; de onwetenden onderrichten; de zondaars vermanen; de bedroefden troosten; beledigingen vergeven; het onrecht geduldig verdragen; voor levenden en overledenen bidden. Paus Franciscus: “Laten we even stilstaan bij de eerste vier werken van geestelijke barmhartigheid: komen die in wezen niet overeen met dat we hebben omschreven als ‘het apostolaat van het oor?’” (pag. 142). Met andere woorden: deze vier geestelijke werken van barmhartigheid hebben te maken met goed kunnen luisteren naar iemand. Verlangen wij daar allemaal niet naar, dat iemand echt naar je luistert? Om vervolgens een goed gesprek te hebben met de ander? En hoe vaak mislukt dit niet? Ook in de parochie. Vaak omdat ikzelf niet goed luister en/of de ander niet goed luistert.

TED talk: 10 manieren om een beter gesprek te hebben
Hoe kunnen we dan beter leren luisteren? Is het mogelijk om een goed gesprek te kunnen hebben, ook met mensen met wie je van mening verschilt? Ja, zegt Celeste Headlee in haar inspirerende TED talk. Immers van elke mens kun je iets leren!
Je kunt via bijgaande link haar TED talk beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4
Dit als inspiratie om barmhartigheid concreet in de praktijk te blijven brengen, ook als het Jaar van Barmhartigheid officieel is afgelopen!