Op zaterdag 3 februari 2018 vindt er een Spiritualiteitsdag plaats te Nijmegen. De inleider is Vader Abt Ad Lenglet osb, en hij zal spreken over ‘Leren bidden: een levensweg.’  Een ieder die meer wil leren over het christelijke gebed – of je nu veel ervaring hebt met bidden of niet – is van harte welkom!

Bidden: veel mensen hebben er moeite mee. Het lijkt ‘nutteloos’ in een wereld, die van ons vraagt dat wij productief zijn en iets presteren. Waarom zou je überhaupt bidden en als je overtuigd bent van het belang ervan, hoe doe je dat dan en integreer je het gebed in je dagelijkse leven?

Vader Abt Ad Lenglet osb is abt van de Abdij Sint Benedictusberg te Vaals, en zal ons op deze dag in het thema inleiden. We hopen te leren van zijn jarenlange ervaring van ‘bidden en werken’ (ora et labora) in het klooster te Vaals. (Foto hierboven: Abdij Sint Benedictusberg te Vaals) 

Geschenk van het gebed
Hij zegt hier zelf over: “Geholpen doorenkele woorden uit de Regel van Sint Benedictus (6e eeuw) willen wij proberen weer wat meer oog te krijgen voor het mateloze geschenk dat het gebed is. Zo zullen wij ook steeds meer van het gebed gaan houden. Met meer vreugde zullen wij er ons aan over durven geven. Het is de beweging zelf van de Geest van Jezus die ons naar de Vader brengt.”

Het programma van de dag is als volgt:

9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk
10 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Welkom, lezing door Vader Abt Ad Lenglet osb, gelegenheid om vragen
te stellen en uitwisseling met elkaar
12.30 uur: Gebedsviering
13 uur: Lunch
14 uur: Afsluiting

Locatie: Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/ thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v. Spiritualiteitsdag 2018 en uw naam).

Aanmelding graag vóór 27 januari 2018 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

We hopen met u op een inspirerende dag!