Heiligheid is alledaags en haalbaar voor iedere gelovige die op God vertrouwt. Met die boodschap richt paus Franciscus zich tot de kerk in zijn exhortatie Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht). Eind augustus verschijnt de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van deze tekst. Om het geloofsgesprek over deze inspirerende brief te stimuleren, is er nu een leeswijzer bij het document. Dit is een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Tilburg School of Catholic Theology (TST). De leeswijzer bevat vragen die als leidraad kunnen dienen om de exhortatie van paus Franciscus in drie bijeenkomsten in groepsverband te bespreken.

Het onderwerp van de exhortatie of aanmoediging is ‘de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag.’ Uit het schrijven van de paus blijkt heel duidelijk, dat heiligheid niet iets is voor een select groepje mensen, maar een opdracht voor elke gelovige in het concrete leven van elke dag.

Praktische informatie

De leeswijzer is gratis beschikbaar en kan besteld worden via het CPS: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl of bij de KNR: communicatie@knr.nl

Digitaal is de leeswijzer hier te vinden: Leeswijzer Gaudete et Exsulate 2018 en op de website van de KNR: www.knr.nl
Hier is ook een beter printbare versie van de leeswijzer te vinden: Leeswijzer Gaudete et Exsulate 2018 – beter printbaar

Als u de exhortatie Gaudete et exsultate bestelt via uitgeverij Adveniat, ontvangt u tevens een leeswijzer bij uw bestelling: https://www.adveniat.nl/webwinkel/478/gaudete_et_exsultate
De exhortatie kost € 15.

Nadere toelichting en lezingen
Voor nadere toelichting over de leeswijzer en naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met Anton ten Klooster van de TST. Hij – en ook Tim Schilling van het CPS – zijn beschikbaar om bijvoorbeeld in parochieverband een lezing te verzorgen over de exhortatie Gaudete et exsultate.
Contactgegevens Anton ten Klooster: a.m.tenklooster@uvt.nl en tel (06) 39 15 06 60.
Contactgegevens Tim Schilling: timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl