Van dinsdagavond 26 oktober tot zaterdagmiddag (lunch) 30 oktober 2021 organiseert het CPS enkele dagen ter bezinning en verdieping voor priesters, diakens en pastoraal werkers/sters, die openstaan voor het gedachtegoed uit de boeken ‘Als God renoveert’ van fr. James Mallon en ‘Rebuilt’ van fr. Michael White en Tom Corcoran en/of daarmee aan de slag zijn.

Het thema van deze dagen is:
Groei in persoonlijk leiderschap.
We nodigen je uit om deze dagen te herbronnen bij de Heer en om elkaar te ondersteunen in de manier waarop je invloed uitoefent. Het accent in deze dagen ligt meer op ‘wie je bent’ als leider dan op specifieke leiderschapsvaardigheden. We zijn deze dagen te gast in de Foyer de Charité in Thorn en zullen ons aansluiten bij de gebedstijden van de gemeenschap, waaronder een dagelijkse eucharistieviering.

Het programma ziet er als volgt uit: (wijzigingen voorbehouden)

Dinsdagavond 26 oktober:
Vanaf 17.30 uur ontvangst, om 18 uur beginnen we met een warme maaltijd.
Introductie op het thema door Mirjam Spruit (stafmedewerkster bij het CPS) en kennismaking met elkaar.

Woensdag 27 oktober:
Deze dag is een bezinningsdag in stilte, onder leiding van Mgr. Jan Liesen, bisschop van bisdom Breda.

Donderdag 28 oktober:
Deze dag gaat het over persoonlijk leiderschap, met een inleiding van Rob Göring, voormalig CEO en interim directeur in de technische gezondheidszorg.

In de avond kijken we samen naar de livestream van de kick-off meeting met fr. James Mallon ter voorbereiding op de conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ (zie ook www.missionaireparochie.nl)

Vrijdag 29 oktober:
Op deze ochtend is naast de gebedstijden geen programma ingepland en is vrij te besteden.

In de middag zullen pastoor Lars Peetam en Laura de Vries, pastoraal werkster, van de Parochie H. Familie in Breda zal iets vertellen over hoe zij het afgelopen jaar met de principes van ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ aan de slag zijn gegaan. Ook hun ervaringen met een andere manier van leiding geven komen daarbij aan de orde. In de avond nemen we tijd voor gebed voor en met elkaar.

Zaterdag 30 oktober:
We sluiten de dagen samen af met het bespreken van een casus over leiderschap in kleine groepen onder leiding van Tom Koot van xpand. Het programma eindigt met de lunch (broodmaaltijd) en is om 13 uur afgelopen.

Voor wie en wat verwachten we van je:
Voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters uit parochies in Nederland of leden van ‘leiderschapsteams’ in parochies (deze laatste op aanbeveling van de pastoor). Allen die komen, vragen wij om te komen met een open houding om te leren: van de Heer en van elkaar. We verwachten dat je enkele artikelen leest over persoonlijke leiderschap ter voorbereiding op de dagen. En dat je een casus aanlevert m.b.t. probleem of worsteling rondom leiderschap (dat kan anoniem). De casussen worden vooraf als input gestuurd naar de inleiders en één of meerdere casussen worden op zaterdagmorgen in kleine groepen besproken.

Wat bieden we je:
– Een gastvrije en veilige plaats om te groeien in je relatie met de Heer en je persoonlijke leiderschap.
– Maaltijden, koffie en thee, en overnachting op een 1 persoonskamer met eigen douche en toilet in het nieuwe gedeelte van de Foyer zijn inbegrepen.
– De gastvrijheid en het gebed vooraf en tijdens de dagen van de Foyer gemeenschap.

Wil je deelnemen?
De kosten voor deze dagen zijn inclusief maaltijden, overnachting en het programma zijn
€ 375. Aanmelden voor de dagen kan bij Mirjam Spruit (stafmedewerkster van CPS) via mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl
Graag naam, adres en eventueel dieet en bijzonderheden vermelden. Geef je snel op!
Er kunnen maximaal 15 personen aan deze dagen van ‘bezinning en verdieping’ deelnemen.