Bezinningsmiddag over Gaudete et exsultate van paus Franciscus, op vrijdagmiddag 30 november a.s. bij Luce in Utrecht. Paus Franciscus schreef de exhortatie Gaudete et exsultate over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Een uitdagende tekst, die veel gelezen wordt. Ook in groepen. De exhortatie blijkt een rijke en inspirerende tekst. Onlangs verscheen een speciale leeswijzer; een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Tilburg school of Catholic Theology (TST).

Deze leeswijzer is aanleiding voor een inspiratieve middag, die gehouden zal worden op vrijdagmiddag 30 november 2018 te Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor hen die nader willen kennis maken met het gedachtegoed van paus Franciscus, zich willen verdiepen in de boodschap van de exhortatie of die van plan zijn om in bijvoorbeeld de eigen parochie een leesgroep willen beginnen rond de exhortatie én de leeswijzer. Want uit het schrijven van de paus blijkt heel duidelijk, dat heiligheid niet iets is voor een select groepje mensen, maar een opdracht voor elke gelovige in het concrete leven van elke dag.

Programma

13.30 Inloop

14.00 Welkom door prof. dr. Monique van Dijk

14.05 dr. Anton ten Klooster

In Gaudete et Exsultate gaat paus Franciscus er vanzelfsprekend vanuit dat ieder mens gelukkig wil worden. Maar op welke visie op de mens, levenskeuzes en geluk bouwt de paus? Dr. Anton ten Klooster zal ingaan op de vraag wat een mens nu eigenlijk ‘goed’ maakt en wat dat dan weer te maken heeft met gelovig leven. Vanuit die achtergrond schets hij vervolgens de hoofdlijnen van het document.

14.25 Gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen over de exhortatie.

14.40 drs. Juliëtte van Deursen

Drs. Juliëtte van Deursen stelt de vraag hoe je ‘roeping tot heiligheid’ ter sprake kan brengen bij jongeren in de context van het onderwijs. Dat betekent dat bepaalde woorden die in Gaudete et exsultate worden gebruikt, moeten worden ‘vertaald’ naar de onderwijscontext. Hoe kun je met jongeren in de klas hierover spreken?

15.00 drs. Mirjam Spruit

Elke gelovige is geroepen tot heiligheid, dat wil zeggen elke gelovige is geroepen om te groeien in liefde tot God en zijn of haar naasten in het dagelijkse leven. Hoe kunnen diegenen die leiding geven aan een parochie gelovigen helpen om te groeien in heiligheid? In haar bijdrage zal Mirjam Spruit putten uit Schrift en Traditie en recente literatuur over parochievernieuwing.

15.20 Gelegenheid voor vragen en gedachtewisseling

15.30 Pauze

15.45 Ward Biemans SJ (studentenpastor) over zijn praktijkervaringen met de leeswijzer

16.00 Inoefenen van de leeswijzer

16.30 Inhoudelijke afsluiting door prof. dr. Monique van Dijk

16.45 Einde

Over de inleiders

Prof. dr. Monique van Dijk is hoogleraar Religieuze educatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en coördinator van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing.

Drs. Juliëtte van Deursen (TST en FHTL) is als promovenda op het gebied van religieuze educatie verbonden aan de TST en docent Interreligieuze dialoog en Geschiedenis van het christendom aan de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing.

Drs. Mirjam Spruit is stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) in Nijmegen.

Dr. Anton ten Klooster (TST) is onderzoeker en universitair docent. In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar de zaligsprekingen bij Thomas van Aquino.

Ward Biemans SJ is studentenpastor aan de TST.

Praktische gegevens

Datum: vrijdag 30 november 2018 van 14-17 uur.

Locatie: Ariëns Instituut, Keistraat 9, Utrecht

Kosten: €20. Deelnemers krijgen een exemplaar van de leeswijzer en de Nederlandse vertaling van Gaudete et exsultate.

Organisatie: Luce (Centrum voor Religieuze Communicatie, verbonden aan de TST)

Opgave: via https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/show/event-gaudete-et-exsultate/