Najaar 2019 voor pastorale beroepskrachten. 4 studiemiddagen in Utrecht. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en de eerste goede ervaringen met dit boek in o.a. het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten deze hoop toenemen.

Afbeeldingsresultaat voor als god renoveert cover

Mallon is auteur van de internationale bestseller Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei (Divine Renovation). Mallon is op dit moment bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het Aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada en verbonden aan het internationale Divine Renovation netwerk van parochies.

Als God renoveert is in het voorjaar van 2019 in Nederlandse vertaling verschenen bij Adveniat. Om pastorale beroepskrachten te helpen om samen dit boek te bestuderen, te bespreken en toe te passen, organiseren Luce (verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST)) en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) voor de tweede keer vier studiemiddagen in Utrecht. De vier studiemiddagen in het voorjaar van 2019 waren met ruim 40 deelnemers uit heel Nederland binnen twee weken volgeboekt.

Cultuurverandering
Het boek beschrijft het verhaal van de Canadese Sint Benedictusparochie van James Mallon en zijn team. De auteur laat zien hoe een parochie kan veranderen, als ze biddend haar missie herontdekt en met Gods hulp in de praktijk gaat brengen. Hij beschrijft geen ‘knip-en-plak’ methode, die we hier zo even kunnen toepassen. Nee, het gaat om een cultuurverandering van onderhoud naar een missionaire kerk, waarbij bepaalde waarden actief worden uitgedragen. Denk aan aandacht voor kwalitatief goede muziek, gastvrijheid, betekenisvolle gemeenschap, inzet en het benutten van elkaars talenten en goed leiderschap. Mallon nodigt ons uit om deze waarden toe te passen in onze eigen context. Daarbij legt Als God renoveert in de eerste hoofdstukken van het boek een sterk theologisch fundament. Dat maakt Als God renoveert met name voor pastorale beroepskrachten in de parochie een must om te lezen. (Het wat thematiek betreft vergelijkbare boek Rebuilt van de Amerikaanse priester Michael White en Tom Corcoran zal niet worden besproken maar wordt aanbevolen om te lezen).

Doelgroep en opzet van de cursus
Doelgroep: Stafmedewerkers van de bisdommen én pastorale beroepskrachten in het parochiepastoraat: priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters. Kortom, diegenen die leiding geven aan parochies en bisdommen. De cursus staat tevens open voor bestuurders of catecheten die in een parochie of geloofsgemeenschap verantwoordelijk zijn voor parochievernieuwing en als zij samen met de pastorale beroepskracht aan de cursus deelnemen. Het wordt aanbevolen om met het gehele pastorale team aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Wat wij van u vragen, is een open houding om te leren en met elkaar te zoeken naar hoop, inzicht en praktische toepassing tijdens deze studiemiddagen. We bieden een veilige en uitdagende omgeving en een deskundige begeleiding in het ontdekken van wat het boek voor parochies en geloofsgemeenschappen in Nederland kan betekenen.

Begeleiding: drs. Mirjam Spruit (stafmedewerkster bij het CPS) en Laura de Vries MA MSc (pastoraal werkster in twee parochies in het Aartsbisdom Utrecht).

Onderwerpen per bijeenkomst:

Bijeenkomst 1: Huis van gebed (hoofdstuk 1) en herbouw Mijn huis (hoofdstuk 2)
Wat is de missie van de Kerk en van onze parochie?
En welke rol speelt mijn, ons leiderschap hierin? (een voorproefje op Hoofdstuk 7)

Bijeenkomst 2: Huis van pijn (hoofdstuk 3) en De rommel opruimen (hoofdstuk 4)
Wat belemmert ons om te groeien naar een missionaire parochie?
De pijn van een volkskerk en twee theologische belemmeringen.

Bijeenkomst 3: Het fundament leggen (hoofdstuk 5)
Hoe ziet onze huidige parochiecultuur eruit, en hoe kan deze veranderen?
De tien waarden voor een cultuurverandering in de parochie.

Bijeenkomst 4: Leider van het huis (hoofdstuk 7)
Hoe kunnen wij in de komende tijd groeien in leiderschap en visie, en volgende stappen zetten?

Werkwijze: Van tevoren leest u een of meerdere hoofdstukken en maakt u enkele voorbereidende opdrachten. Elke bijeenkomst begint met de hoofdlijnen van de gelezen hoofdstukken. Daarna volgt in verschillende werkvormen de verwerking van de stof, bij voorkeur in het pastorale team waarin u werkzaam bent.

Praktische informatie
Data: 17 september, 1 oktober, 29 oktober en 12 november 2019. Telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. Om 13 uur inloop met koffie en thee. Om 16.00 uur afsluiting met avondgebed en daarna iets te drinken.
Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, Utrecht.
Kosten: €100 per persoon. Per tweede en verdere personen uit dezelfde parochie € 75 euro per persoon, s.v.p. alle personen uit één parochie in één keer opgeven.

Inschrijven via: deze link.

N.B. U dient het boek Als God renoveert zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld via www.adveniat.nl.

Voor meer informatie over het boek inclusief bijbehorende leeswijzer, interviews en filmpjes (in het Engels): https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/product/als-god-renoveert/