Onlangs heeft Piet van Breemen, jezuïet, elf podcasts gemaakt rondom dit thema. Hij schreef al eerder een boek met dezelfde titel, dat al lang uitverkocht is. Maar nu zijn de podcasts ook als boekje verschenen, uitgegeven bij Averbode & Berne Media. Hij reikt in zijn podcasts en zijn boekje hulp aan om zinvol om te gaan met het geestelijke aspect van ouder worden. Hij richt zich daarbij zowel op ouderen zelf als op de mensen om hen heen.

ouder worden een geestelijke wegVoor wie het lukt om het oud worden werkelijk te aanvaarden, kan deze levensfase een verrijking zijn, ja zelfs een genade: ‘Leer ons onze dagen waarderen, dan verkrijgen wij een wijs hart’ (Ps 90,12). Met dit boekje en de podcasts hoopt de auteur vele mensen te kunnen helpen om de eindfase van hun leven harmonisch en vruchtbaar te beleven.

Bemoedigen en vrede brengen
Zelf zegt hij over deze podcasts: “Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast.

[…] De teksten zijn eenvoudig en de zinnen zijn kort. Ze putten uit de rijke bron van het christelijk geloof en willen op de eerste plaats bemoedigen en vrede brengen. Daarbij worden de moeilijke kanten van het ouder-worden niet uit de weg gegaan; integendeel, juist daarover willen we het hebben, maar dan wel om daarin hulp te bieden. De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven.”

Ouder worden, Piet van Breemen SJ,  € 12,90.

De podcasts zijn te beluisteren onder https://biddenonderweg.org/ouderworden

Deze recensie zal binnenkort ook opgenomen worden in de nieuwsbrief van het CPS.