Christelijke elementen in het werk van Marc Chagall: lezing op donderdagmiddag 6 oktober a.s.
De kunstschilder Marc Chagall groeide op in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het chassidisme, maar al vanaf het begin van zijn schilderende leven is er sprake van een belangstelling voor de iconografie van de christelijke traditie. Met name iconen rond de moeder Gods, de heilige familie en de Christusfiguur intrigeerden hem. Intensief heeft hij zich in zijn werk beziggehouden met de beelden van Jezus van Nazareth. Vanuit zijn Joodse achtergrond kwam hij in de jaren ’30  van de vorige eeuw tot een opmerkelijke eigen visie, waarbij zijn schilderij ‘De witte kruisiging’ uit 1938 een belangrijk document vormt.

ChagallAan de hand van afbeeldingen van schilderijen en glasramen, laat Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek, deze ontwikkeling zien. Deze presentatie biedt inspiratie voor zowel de kunstliefhebber als voor de gelovige. Een ieder is van harte welkom!

Op donderdag middag 6 oktober a.s. vindt de lezing op het CPS plaats (Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300 te Nijmegen). Ontvangst vanaf 13.30 uur. De presentatie begint om 14.00 uur en is afgelopen om 16.30 uur.
Voor deelname vragen we een vergoeding van €5, graag ter plaatse te voldoen.
Aanmelding graag voor 1 oktober a.s. via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl