Nieuws en inspiratie2018-05-12T14:48:07+00:00

Nieuwe poster kerkelijk jaar veschenen

Er is een nieuwe, frisse poster van het kerkelijk of liturgisch jaar verschenen. Hiermee hoopt het CPS ouders en andere opvoeders te ondersteunen in de geloofsopvoeding en bij te dragen aan een sterkere verbinding [...]

Halfjaarlijkse nieuwsbrief (sept 2020) verschenen

De halfjaarlijkse nieuwsbrief van het CPS is weer verschenen! Met daarin o.a. meer over de nieuwe instructie vanuit het Vaticaan over de parochie, twee webinars over Augustinus met diaken Eugène Brussee, een bezinningsdag over [...]

Pastorale bekering: staat u hier open voor?

Pastorale bekering. Te midden van de coronatijd verscheen daar opeens op 20 juli jl. een instructie van het Vaticaan over de parochie met als titel ‘De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van [...]