Laden Evenementen

Liefde en Eucharistie bij kerkvader Augustinus. Twee bezinningsbijeenkomsten online.

Op de donderdagavonden 8 oktober en 5 november 2020 organiseert het CPS twee webinars, telkens van 20 tot 21 uur. Inleider op beide avonden is Eugène Brussee. Hij is getrouwd diaken en sinds 2003 werkzaam in het pastoraat. Daarnaast werkt hij  aan zijn proefschrift over de eucharistische paaspreken van Augustinus.

8 oktober: in dit webinar staat een kennismaking met Augustinus centraal. Wie is hij en welke invloed heeft deze kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw op de kerk gehad? Aan de orde komt bovendien waarom hij nog steeds verrassend actueel is.

5 november: in dit webinar komen twee belangrijke thema’s aan bod in het werk van  Augustinus: ‘de liefde’ en ‘de Eucharistie’. Juist vanwege de liefde wordt deze heilige vaak afgebeeld wordt met een brandend hart. Maar ook over de Eucharistie heeft deze begaafde predikant veel te zeggen. En in zijn paaspreken komen deze twee onderwerpen samen, met een zinvolle boodschap ook voor onze tijd.

Tip: u kunt deze webinars ook samen met een groep bekijken, bijvoorbeeld in het parochiecentrum! Dan kunt u naderhand met elkaar over de inhoud van de webinars napraten.

U kunt zich aanmelden voor het webinar van 5 november via het formulier hieronder.

Deelname aan de webinars is gratis. Een gift voor het werk van het CPS wordt op prijs gesteld en kan overgemaakt worden naar NL 30 INGB 0000 118 111.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Zoom webinar 5 november 2020


JaNee