Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Deze conferentie is helaas tot nader order uitgesteld vanwege het coronavirus.
Op donderdag 5 november en vrijdag 6 november 2020 zal het bisdom Breda gastheer zijn voor een landelijke conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert.’ Hoofdspreker op deze conferentie is de Canadese priester fr. James Mallon. Hij is auteur van het boek Divine Renovation (2014) dat begin 2019 in Nederlandse vertaling verscheen bij Adveniat onder de titel Als God renoveert. De conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch. In het programma zullen momenten zijn van ontmoeting, seminars, inleidingen en gebed.

In het boek vertelt fr. Mallon over hoe hij in zijn parochie een weg is gegaan van onderhoud naar bloei, kortom naar een missionaire kerk. Het boek bevat enerzijds theologische achtergrond en biedt anderzijds een model voor parochies naar de toekomst toe. Inmiddels zijn ook diverse parochies in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk én Nederland bezig met het toepassen en “vertalen” van de visie en inhoud van het boek naar hun eigen situatie.

Doelgroep
De conferentie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Nederlandse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de missionaire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrijwilligers in de parochie en alle bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. Ook betrokkenen bij de nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de Kerk willen we van harte aanmoedigen om deel te nemen aan deze conferentie. Dat geldt ook voor jongeren, voor wie een kortingstarief geldt voor deelname aan deze conferentie.

Doel van de conferentie
Het doel van de conferentie – en hoe het programma zal worden vormgegeven – is om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving. Het boek Als God renoveert staat ook bij protestanten in Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Onze protestantse broeders en zusters zijn dan ook van harte welkom op de conferentie.

Meer informatie
Lees meer over de conferentie op www.missionaireparochie.nl
De conferentie is volgeboekt met 1.000 deelnemers. U kunt zich wel altijd opgeven voor de wachtlijst. Als er plaatsen vrij komen, wordt er contact met u opgenomen. Deze conferentie werd uitgesteld  van 24 en 25 maart 2020 naar 5 en 6 november 2020 in verband met het coronavirus. Inmiddels is de conferentie opnieuw tot nader order uitgesteld, tot dat het weer mogelijk is om fysiek met grote groepen mensen bij elkaar te komen.