De stichting Kinderen bidden voor kinderen wil samen met vrijwilligers en in samenwerking met parochies en bisdommen, zich inzetten om kinderen te laten ervaren wat bidden is en hen te motiveren om dit te (gaan) doen.

Daartoe heeft de stichting diverse materialen en activiteiten ontwikkeld, die parochies gemakkelijk kkinderenbiddenvoorkinderenunnen opnemen in hun bestaande aanbod. Ook kan het materiaal op scholen en thuis bij de geloofsopvoeding gebruikt worden.
Het meeste materiaal is via de website van Kinderen bidden voor kinderen te downloaden. Zo zijn er bijvoorbeeld brochures over het Onze Vader en het Weesgegroet beschikbaar, waarin deze gebeden aan kinderen worden uitgelegd.
Of zijn er een draaiboek en materialen te vinden voor een activiteit voor communicanten met diaconie (kaarten maken voor zieke kinderen) en gebed (bidden voor deze kinderen).

Voor meer informatie: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl