Op mijn eigen shortlist van aanbevolen gidsen voor parochievernieuwing komt een nieuw boek te staan. Naast ‘Als God renoveert,’ ‘Rebuilt’ en ‘Gaudete et Exsultate’ neemt nu ‘Lente in de Kerk’ zijn plaats in. Dit boek van de Rotterdamse predikant René van Loon biedt een “impressie van nieuwe en hoopvolle kerkelijke bewegingen.” Het laat zien dat stagnatie van een geloofsgemeenschap helemaal niet hoeft. Integendeel: God is overal aan het werk en reikt steeds weer kansen aan om te groeien.

Onderdeel van het boek is een kleine bijdrage van het CPS. In 2019 benaderde Van Loon ons met een vraag naar vitale parochies en bewegingen in de katholieke Kerk. Wij noemden enkele voorbeelden, maar leerzaam nu is de beschrijving van wat speelt aan de protestantse zijde – niet alleen in Nederland, maar ook in de V.S. en Engeland. Nu snap ik beter wat bedoeld wordt met termen als “pioniersplekken,” “church planting,” en “fresh expressions of church.”

In zijn verkenning is Van Loon een aangename gids. Zijn verwondering stemt hoopvol, maar hij durft ook scherpe vragen te stellen. Bijvoorbeeld: “Hoe komt het dat er maar liefst een miljoen christenimmigranten in Nederland zijn en dat dit besef nauwelijks onder het grote publiek aanwezig is?” Biedt hun geloof geen uitdaging en lering voor ons allemaal?

De feestelijke presentatie van dit boek werd vanwege de coronacrisis uitgesteld, maar heeft online plaats gevonden zaterdag 26 september 2020 via een livestream. U kunt via de website van ‘Lente in de kerk’ deze inspirerende presentatie nogmaals bekijken.

In de twee maanden daarna werden/ worden t/m 26 november 2020 18 webinars aangeboden over diverse vormen van ‘lente in de kerk’, met name in de protestantse kerk.

Eén van de webinars gaat echter over inzichten uit de boeken ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’, die beiden een het verhaal vertellen van hoe er in een katholieke parochie ‘lente in de kerk’ is gekomen. Dit webinar vond plaats op donderdagavond 29 oktober 2020.
Bekijk hier het introductiefilmpje voor dit webinar: kansen voor kerkvernieuwing!

Voor informatie en opgave zie: www.lenteindekerk.nl (TS)