Lezing met ruimte voor uitwisseling. Wilt u een inhoudelijke impuls voor bijvoorbeeld de leden van eerste communie of vormselwerkgroepen of kernvrijwilligers in de parochie? Deze lezing heeft als doel om (opnieuw) bewust te worden van het grote geschenk van de sacramenten en hoe we deze (beter) zouden kunnen beleven.

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de vraag wat een sacrament is. Ook worden de sacramenten vanuit verschillende invalshoeken nader toegelicht, opdat de verbanden tussen de verschillende sacramenten duidelijk worden.

Het tweede deel van de bijeenkomst wil bijdragen aan een verdieping van met name het sacrament van de Eucharistie. We zullen samen het verhaal van de EmmaĆ¼sgangers (Lucas 24) lezen en kijken wat dit voor licht kan werpen op onze eigen deelname aan de Eucharistieviering en ons dagelijkse leven.

De lezing beslaat 1 dagdeel, maar kan eventueel ook uitgebreid worden naar 2 dagdelen. Belangstelling? Neem contact op met Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Deze lezing wordt/werd gegeven in:

De parochie van Volendam op 26 oktober 2016.

St. Jorisparochie te Eindhoven op 19 mei 2017 (deze lezing is iets aangepast en toegespitst op het sacrament van de Eucharistie).