Alle parochies in Nederland bevinden zich in de overgangsfase van een volkskerk naar een keuzekerk of missionaire kerk. De wijze waarop we de dingen in het verleden hebben gedaan, werkt niet meer, omdat de context is veranderd. Maar hoe gaan we verder? Hoe pakken we het aan? Wat te doen? Is vernieuwing van onze parochies mogelijk?

Ja, met Gods hulp is er veel mogelijk, ook in deze tijd. Maar parochievernieuwing vraagt om meer dan een cursus of een methode, het houdt een cultuuromslag in, dit blijkt ook uit tal van initiatieven in binnen-en buitenland. Wat houdt deze cultuuromslag in? En wat is hiervoor nodig?

Stafmedewerkster Mirjam Spruit leidde uit voorbeelden in binnen-en buienland en uit onderzoek een aantal bouwstenen of geleefde waarden af, die terugkomen op plaatsen waar (iets van) parochievernieuwing plaatsvindt.

Over deze bouwstenen gaat zij graag met de aanwezigen in gesprek. Tijdens deze lezing wordt u uitgenodigd om deze bouwstenen of waarden, te overdenken en toe te passen op de situatie in uw eigen parochie of parochiële groep.

Belangstelling? Neem contact op met Mirjam Spruit, stafmedewerkster: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl 

Deze lezing werd/wordt gegeven op:

Zaterdag 4 november 2017: Impulsdag voor parochievernieuwing te Utrecht.

Dinsdag 21 november 2017: Driedaagse voor pastores van het vicariaat Brussel (Nederlandstalige pastoraal) te Ranst (België).

Maandag 27 november 2017: Studiedag voor pastorale beroepskrachten van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Woensdag 31 januari 2018: Vormingsdag voor dekens van het bisdom Hasselt (België).

Vrijdag 16 februari 2018: Studiedag pastorale beroepskrachten van het bisdom Den Bosch, te Den Bosch.

Maandag 19 maart 2018: Bij een bezoek van priesters van het bisdom Roermond aan klooster Brakkenstein, Nijmegen.

Donderdag 3 mei 2018: Op de vakantieconferentie Celebrate te Voorthuizen, tijdens een workshop op de middag.

Zaterdag 6 oktober 2018: In de Parochie Heilige Willibrordus te Lisse.

Zaterdag 6 april 2019: In parochie De Goede Herder te Heesch en omstreken.

Lees hieronder een reactie van het pastoraal team van de Parochie Heilig Willibrordus n.a.v. de lezing in Lisse:
“Het was zeer goed om te zien hoe onze kadervrijwilligers al luisterende en al pratende ontdekten dat het zeker moeite waard kan zijn om parochianen te stimuleren bewust ‘leerling van Jezus’ te zijn en daarin te groeien. Op deze ochtend begon de eerste ‘cultuurverandering’ en dat is de winst van deze ochtend! Zo willen we als pastoraal team eraan werken dat onze parochie een gemeenschap van hoop mag zijn. Omdat Jezus God in menselijke gedaante is, belichaamt Jezus de hoop. En wie hoopt … leeft anders”.