Workshop. In de parochies zijn er veel kosters actief, die vaak wekelijks of soms zelfs dagkelijks hun taak met veel inzet vervullen. Het woord koster komt van het Latijnse custos, wat bewaker betekent. De koster bewaakt het kerkgebouw en zorgt voor de sacristie en de liturgische voorwerpen. Maar deze functie is niet louter praktisch. Als de koster de kerkelijke vieringen voorbereidt, draagt hij of zij direct bij om de ontmoeting met Jezus in de viering voor velen mogelijk te maken. En door zijn inzet groeit de koster hopelijk zelf ook in zijn of haar relatie met God.

Om een impuls te geven aan deze spirituele groei, biedt het CPS een workshop aan voor kosters. Na een inleiding over het kosterschap gaan de deelnemers in gesprek met elkaar over hun werk als koster. Inleider is dr. Tim Schilling, stafmedewerker van het CPS.

sacristieDeze workshop wordt/werd gegeven op:

Zaterdag 15 oktober 2016, tijdens een Kostersdag van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Sneek.

Zaterdag 22 oktober 2016, tijdens een Kostersdag van het bisdom Groningen-Leeuwarden in Hoogeveen.

De workshop kan op aanvraag in parochies of in de bisdommen gegeven worden. Voor meer informatie neem contact op met Tim Schilling: timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Het CPS is tevens uitgever van het Kostersboek. Een wegwijzer voor kosters in de Kerk van de Romeinse ritus.
Klik hier om het Kostersboek te bestellen.