Een kerkelijk document spreekt over Eucharistieviering als “bron en hoogtepunt van het kerkelijke leven.” Ervaren we dat werkelijk zo? Zowel persoonlijk als met onze parochiegemeenschap? Pater Eugène van Heijst sss geeft lezingen over het sacrament van de Eucharistie en kan dit sacrament vanuit verschillende invalshoeken belichtten. Er is altijd gelegenheid om hierover met de inleider en met elkaar in gesprek te gaan. Enkele voorbeelden zijn de volgende lezingen. De lezingen kunnen op aanvraag in een parochie of bisdom gegeven worden: sss.eugene@gmail.com


Eucharistie vieren: It’s all about love
De Eucharistie als Sacrament van liefde

Draait het in het leven uiteindelijk niet om de liefde? Ontdek in deze lezing, dat het hart van ons geloof – Jezus die Zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie – draait om de liefde.

Pater Eugene: “Pater Eymard (stichter van de paters Sacramentijnen) zag in zijn tijd (negentiende eeuw in Frankrijk) een grote ontkerkelijking en vond het antwoord hierop in de Eucharistie: hier wordt de liefde van God zichtbaar. Bisschop Augustinus sprak al over de Eucharistie als ‘sacrament van goedheid, teken van eenheid en band van liefde’. Paus Benedictus XVI begint zijn document ‘Sacramentum Caritatis’ met: ‘De belangrijkste inhoud van het eucharistisch geloof is het mysterie van God zelf, die trinitarische liefde is’. Vanuit verschillende perspectieven wordt er naar de Eucharistie gekeken door de bril van de liefde.”


100_0143Hoe zit de Eucharistieviering in elkaar?
Over de opbouw van de Eucharistieviering

Wat gebeurt er eigenlijk in de Eucharistieviering? Hoe kan ik meer betrokken zijn op wat er gebeurt? Wat betekent dit voor mijn dagelijkse leven? Net zoals het helpt als je wat regels kent van het tennisspel om meer van het tennis te genieten, kan enige uitleg over de opbouw van de Eucharistieviering helpen om meer te begrijpen en te beleven wat daar gebeurt. En om te zien wat de doorwerking kan zijn voor het gewone dagelijkse leven…

Pater Eugene: “Je kunt de Eucharistieviering op verschillende manieren indelen en hierdoor diepere lagen blootleggen. Het missaal houdt een vierdeling aan (Openingsrituelen, Dienst van het Woord, Dienst van de Eucharistie, Slotrituelen). Henri Nouwen ziet in zijn boek ‘Ons dagelijks brood’ een vijfdeling in de mis (ons verlies betreuren, de aanwezigheid opmerken, de vreemdeling uitnodigen, in gemeenschap treden, gezonden worden). Er zijn ook andere indelingen om bewegingen in de eucharistieviering zichtbaar te maken. Hoe dan ook, het bespreken hiervan kan ons helpen om in plaats van toeschouwer meer deelnemer te worden aan de viering.”


Meer begrijpen over het Eucharistische gebed
Lezing over de opbouw van het Eucharistisch gebed.

Het Eucharistisch gebed – ook wel dienst van de Tafel genoemd – is het tweede deel van de Eucharistieviering. Dit gebed wordt door veel mensen als lang en saai ervaren. Maar wat is eigenlijk het doel van dit gebed? Wat gebeurt er en wat heeft dit met ons dagelijkse leven te maken?

Pater Eugene: “In deze lezing worden de huidige Eucharistische gebeden geanalyseerd aan de hand van de het evangelie van Lucas, de Joodse zegenbeden bij de maaltijd, de beschrijving in het document de Didachè (rond 150 na Chr.) en het Eucharistisch gebed van Hippolytus (rond 215 na Chr.). Hopelijk mag dit helpen om de rijkdom van deze gebeden in te gaan zien en dat het ook óns dankgebed kan worden”.