In oktober 2018 wordt in Rome de 15e algemene bisschoppen synode gehouden met als thema “Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping.” Het onderwerp van de synode wordt ook binnen de katholieke Kerk in Nederland opgepakt, met name door de jongerenwerkers van de bisdommen. Er zijn inmiddels diverse bijeenkomsten georganiseerd voor en door jongeren om hen te vragen naar hun mening en visie op het geloof en de toekomst van de Kerk (aan de hand van vragenlijsten uit het Vaticaan).

Het CPS biedt in de voorbereiding op de synode een workshop aan voor tieners en/of jongeren met als thema: “Wat is mijn roeping?” Aan de hand van het Bijbelverhaal in het boek Ruth komen er drie onderwerpen aan de orde:
1. De roeping om in vriendschap met God te leven: wil je dat en zo ja, hoe doe je dat?
2. Mijn persoonlijke roeping, met als wegwijzer o.a. mijn talenten: wat zijn dan mijn talenten en hoe zet ik ze in?
3. Roeping tot een bepaalde levensstaat (trouwen, religieus leven, priesterschap of een andere manier om je leven te geven): hoe wil ik mij inzetten voor de ander en met wie wil ik dat samen doen?  Na een introductie over elk van de punten, is er tijd voor de tieners/jongeren om dit te verwerken (gesprek in kleine groepjes aan de hand van werkvormen of vragen) en ook om dit weer terug te koppelen in de grote groep.

Belangstelling? Neem contact op met Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Voor meer informatie over de 15e algemene bisschoppen synode, klik hier.
Lees het voorbereidende document op de bisschoppen synode hier.

Deze workshop is eerder gegeven op zaterdag 6 mei 2017 bij een jongerenbijeenkomst van de Vietnamese gemeenschap.