Laden Evenementen

Op twee woensdagen organiseert het CPS een tweedelig webinar met Rob Polet en Hilde Van Linden, werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Het eerste webinar is vooral gericht op het individu, het tweede op de (parochie)gemeenschap.

Ignatius van Loyola ontdekte door het nauwkeurig waarnemen van zijn innerlijk gemoed door de dag heen dat hij zich soms meer dan weer minder met God verbonden was. De kenmerken van beide ‘bewegingen’ leerde hij gaandeweg herkennen, als bewegingen van verschillende ‘geesten’. Het hielp hem om zijn leven meer in te richten naar Gods wil.

Het is geen methode of maniertje, wel een houding waarin Ignatius zelf geleidelijk aan groeide en die hij ook anderen aanleerde. Ignatius’ ‘Geestelijke Oefeningen’ (een spiritueel gebedstraject met begeleiding) zijn het resultaat van zijn eigen lange zoektocht en veel ervaring die hij had opgedaan in het geestelijk begeleiden van anderen.

Tijdens dit webinar maakt u kennis met de grondslagen van onderscheiding ‘van de geesten’ en wordt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt hoe dit in het dagelijks leven te leren valt en door kan werken in het maken van keuzes.

Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Links voor aanmelding:

Webinar 1 (onderscheiding als individu):  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMud-qgrT4iGNWp72Rkhr6FXp5t7uKKPesh

Webinar 2 (onderscheiding als gemeenschap): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvduGprT8sH9XDORDBFkl_9xOObdcGZMQ0

Rob Polet is theoloog en diaken voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Zo’n vijftien jaar werkte hij binnen het parochie-pastoraat in Amsterdam, onder meer voor de St. Nicolaasbasiliek. Sinds begin 2023 is Rob medewerker van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit, waar hij samen met Hilde Van Linden verantwoordelijk is voor de coördinatie van geestelijke begeleidingen van individuen en groepen.

Hilde Van Linden is ingenieur-architect en studeerde theologie op latere leeftijd. Zij was meer dan twintig jaar actief als vrijwilliger bij studenten- en jongerenpastoraal in Vlaanderen. Zij  werkte vijf jaar als vormingscoördinator voor bisdom Antwerpen. Na eerst als vrijwilliger te hebben begeleid bij de jezuïeten werkt zij sinds 2017 voor het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Deel dit bericht, kies je platform!