Laden Evenementen

Wil je wel een missionaire weg inslaan met de parochie, maar voel je jezelf onvoldoende sterk en bekwaam om dat te kunnen doen?
Vind je het lastig om teamleden of parochianen ‘mee te krijgen’ in een bepaalde visie?
Vind je het lastig om parochianen te vertrouwen en hen meer verantwoordelijkheid te geven?
Heb je de neiging om heikele of gevoelige thema’s uit de weg te gaan of om juist rigoureus beslissingen te nemen?

Als je jezelf in één of meerdere van bovenstaande vragen herkent is het mogelijk dat deelname aan deze bezinningsdagen je verder kan helpen. We staan nader stil bij wat luisteren ten diepste is, zowel naar onszelf, naar de ander als naar God. Het doel is om zicht te krijgen op één of meerdere thema’s die je belemmeren om goed te communiceren met anderen. We nemen communicatieve processen onder de loep, proberen reacties bij onszelf te herleiden en obstakels bij onszelf te (h)erkennen. We kijken daarbij wat God ons aanreikt aan praktische middelen om in het dagelijks leven meer ruimte te scheppen om de ander en onszelf beter te leren kennen en begrijpen en daardoor God meer te laten handelen door ons heen. Dit vanuit het vertrouwen dat we Gods geliefde kinderen zijn en de Heer ons altijd weer roept om dieper in Hem te wortelen en te groeien als persoon (Joh. 15).

Praktisch
De dagen zullen niet in stilte zijn, maar we willen de dagen wel in een sfeer van gebed en stilte laten plaatsvinden. Er zullen diverse inleidingen worden aangeboden met praktische oefeningen en verwerkingsopdrachten. Ook is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met een van de begeleiders. We zullen maandag en dinsdag samen met elkaar de Eucharistie vieren.

Begeleiders
De meeste inleidingen zullen gegeven worden door Gabriella Buirma-Rieu.
Zij is Coach in Verbindende Communicatie en Bemiddeling. Dit is een vorm van communiceren, waarbij je je eigen reacties beter leert begrijpen, daardoor ook de ander beter kunt begrijpen en dus meer in verbinding kunt blijven. Vanuit haar oorspronkelijke werk als logopediste geeft zij ook trainingen in (s)preken en presenteren. De overige begeleiders zijn Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het CPS en supervisor in opleiding en Egbert Bornhijm, diaken van bisdom Breda. Beiden ondersteunen pastoraal werkenden bij de missionaire omslag in de parochies.

Het programma ziet er als volgt uit: (wijzigingen voorbehouden)

Zondagavond 29 oktober:
Vanaf 19 uur
ontvangst, om 19.30 uur beginnen we met het programma: kennismaking met elkaar en eerste inleiding.
Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober:
Diverse inleidingen met daarna telkens een opdracht of oefening en tijd om de aangereikte stof persoonlijk te verwerken.
Woensdag 1 november:
Een laatste inleiding met verwerking. We sluiten de bezinningsdagen af met een lunch (eindtijd is 13.30 uur).

Voor wie:
Voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters uit parochies in Nederland of leden van ‘leiderschapsteams’ in parochies (deze laatste op aanbeveling van de pastoor).

Wat verwachten we van je:
Allen die komen, vragen wij om te komen met een open houding om te leren: van de Heer en van elkaar. Van tevoren zullen we je enkele artikelen en podcasts toesturen ter voorbereiding. En we vragen dat je een casus aanlevert m.b.t. een probleem waar je in de parochie mee worstelt. Deze casussen helpen de begeleiders om het programma goed af te stemmen op de deelnemers.
– Een gastvrije en veilige plaats om te groeien in verbindende communicatie. Met alles wat besproken en doorleefd wordt, wordt discreet omgegaan, in wederzijds vertrouwen, gedragen door het gezamenlijke en persoonlijke gebed.
– Maaltijden, koffie en thee, en overnachting op een 1 persoonskamer met eigen douche en toilet.

Wil je deelnemen?
De kosten voor deze dagen zijn inclusief maaltijden, overnachting en het programma zijn € 525.

Aanmelden voor de dagen kan bij Mirjam Spruit (stafmedewerkster van CPS) via mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Graag naam, adres en eventueel dieet en bijzonderheden vermelden. Geef je snel op! Er is plaats voor max. 10 personen. Je kunt altijd informeren of er nog plaats is.
Hier kun je de uitnodiging downloaden.

 

Deel dit bericht, kies je platform!