Laden Evenementen

Eén van de waarden van de missionaire parochie is om inspirerend te preken. De vraag is hoe we de mensen – parochianen en mensen die ‘toevallig’ in vieringen komen – kunnen bereiken met de Bijbelse boodschap. De training ´Preken is prachtig´ gaat uit van preken van hart tot hart: vanuit het hart van het goddelijk Woord, via het hart van de prediker naar het hart van de hoorder. De training is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters, werkzaam in een parochie, die regelmatig een homilie/preek en/of een overweging verzorgen en open staan om van de trainer en de andere deelnemers te leren.

De training wordt gegeven door Ron van der Spoel. Hij is 28 jaar predikant en heeft via zijn stichting de Jethro Foundation tienduizenden voorgangers uit vele kerken wereldwijd mogen opleiden, met name in het preken. Hieronder vertelt hij meer over zijn aanpak:

“Hoe kun je op hartniveau preken? Daartoe zetten we in deze preektraining 4 stappen:
1. Zorg voor een heldere boodschap
2. Maak een boeiende preekopbouw
3. Doorleef de preek eerst zelf meditatief
4. Spreek met passie
Stap 2 gaat gepaard met een mindmap oefening en bij stap 4 gaan we uitgebreid in op presentatievaardigheden.
Het is dus een dubbele insteek van enerzijds het geestelijk aspect van preken en anderzijds het ambachtelijke aspect. Die twee kunnen niet zonder elkaar bij het maken en houden van de preek. Gedurende deze training maken we allemaal een preek over hetzelfde Bijbelgedeelte volgens de aangereikte methode en aan het eind zullen we die ook aan elkaar laten horen.”

Marjo Hoogenbosch, pastoraal werkster nam in mei 2022 aan de training deel: “De preektraining van Ron van der Spoel heeft mij duidelijke handvaten gegeven voor het voorbereiden van de preek. De methode zorgt voor ordening in de veelheid aan materiaal die een tekst én de actualiteit bij mij kan oproepen. Het helpt mij keuzes te maken daarin. Het geeft mij rust en vertrouwen in de voorbereiding. En dat komt terug in de viering. Ik sta er nu steviger, met meer plezier, overtuiging en enthousiasme.”

Praktische informatie
De training wordt gegeven in Bezinningscentrum Emmaus, te Helvoirt.
We starten donderdag 26 januari 2023 om 9 uur en eindigen vrijdag 27 januari 2023 om 17 uur.
De kosten voor deze dagen zijn inclusief maaltijden, overnachting op een 1 persoonskamer en het programma zijn € 350. U krijgt vooraf digitaal een boek van Ron van de Spoel over ‘preken’ toegezonden.
Aanmelden voor de training kan bij Mirjam Spruit (stafmedewerkster van CPS) via mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl
Graag naam, adres en eventueel dieet en bijzonderheden vermelden. Meld u uiterlijk voor 9 januari 2023 aan. 
Er kunnen maximaal 10 personen aan deze training deelnemen, dus vol = vol.

N.B. Het is mogelijk om woensdagavond 25 januari 2023 al aan te komen en te overnachten (logies en ontbijt). Extra kosten hiervan zijn € 50. Als u hiervan gebruik wil maken, geef dit dan bij aanmelding aan.

Deel dit bericht, kies je platform!