Laden Evenementen

Bezinning in de veertigdagentijd

Zaterdag 11 maart 2023

 

Wanneer maakte jij je voor het laatst nog eens kwaad? Kan je je nog herinneren wie of wat deze boosheid precies in jou naar boven bracht?

In deze bijbelse lezing over het boek Jona zal je alvast enkele bondgenoten ontmoeten. Want het boek gaat in zekere zin over boos zijn.

God is boos op Nineve en al het onrecht dat er vanuit de stad voortkwam. De profeet Jona krijgt de opdracht om deze boodschap van God over te brengen aan de Ninevieten. Maar blijkbaar worstelt Jona met zijn eigen boosheid.

Verkeer je soms in dezelfde ban als Jona en houdt je eigen kwaadheid je gevangen? Misschien vind je in deze veertigdagentijd dan wel wat troost en bemoediging tot ommekeer in de boodschap die het boek Jona ook mensen van vandaag wil brengen.

 

Inleider Valérie Kabergs (1987) behaalde een doctoraat in de theologie aan de KU Leuven en studeerde af als oudtestamentica. Ze verzorgt bijbelse lezingen en workshops via het CCV in het bisdom Hasselt. Op https://woordkracht.be verzorgt ze een wekelijkse bijbelblog.

 

Programma:

9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk

10.00 uur: Inloop met koffie en thee

10.30 uur: Inhoudelijk programma (lezing gevolgd door gedachtewisseling, verwerking)

12.30 uur: Afsluitend gebed

12.45 uur: Lunch

13.30 uur: Afsluiting

 

Locatie: Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen. Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 t.n.v. Centrum Voor Parochie Spiritualiteit o.v.v. 11 maart 2023 en uw naam). Aanmelding graag vóór 4 maart 2023 via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.

Deel dit bericht, kies je platform!