Dit boek is samengesteld door Leo Fijen met bijdragen van diverse katholieke en protestantse auteurs over ‘Kerk in tijden van corona’.
Met ook een bijdrage van stafmedewerkster van het CPS, Mirjam Spruit over ‘Wat leren parochies van de coronatijd?’

Een citaat uit het artikel: “Het is mij opgevallen dat parochies die een heldere missie en visie hebben veel sneller de omslag hebben gemaakt naar de nieuwe werkelijkheid waarin wij nu leven. Zij waren al missionair en konden deze missionaire lijn voortzetten. Hun ‘waarom’ was al duidelijk. En daardoor konden ze in de coronatijd ook beter het ‘hoe’ invullen. Hieronder licht ik zes concrete manieren toe hoe deze parochies dit in de praktijk brachten en brengen. Het zijn kansen die blijven, ook na de coronatijd.”

De prijs is exclusief verzendkosten.