Rebuilt – Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap

17.95

Is er toekomst voor de parochie? Veel wordt hierover gesproken en geschreven. De bijdrage van de Amerikaanse priester Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran is een hele praktische. Zij zijn concreet in hun eigen parochie aan de slag gegaan met parochievernieuwing. Ze beschrijven in dit boek met de nodige humor hoe zij de omslag van een onderhoudspastoraal naar een missionaire parochie proberen vorm te geven.

Tip: lees en bespreek dit boek met uw pastoraal team en/of kernvrijwilligers in de parochie!
Hieronder kunt u een Leeswijzer vinden als hulp om dit boek samen met een groep in vier bijeenkomsten te lezen. In principe is deze Leeswijzer ook ingelegd in het boek.

In vergelijking met Als God renoveert is dit boek iets gemakkelijker te lezen, omdat het de nadruk legt op de cultuurverandering en niet op de theologische achtergronden.

Recensies over Rebuilt: op de website van het CPS: https://www.parochiespiritualiteit.org/nieuws-vieren/rebuilt-is-een-bloeiende-katholieke-parochie-mogelij

Op de website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene: Rebuilt. Een actueel en boeiend boek over kerkopbouw: https://www.oecumene.nl/documentatie/boekbesprekingen/1544-rebuilt-een-actueel-en-boeiend-boek-over-kerkopbouw-recensie

Een lezing over Rebuilt door pastoor Jeroen Smith uit Leiden, met een nagesprek hierover met Tim Schilling (stafmedewerker bij het CPS) bij radio Maria. N.B. Pastoor Smith besteedt ook veel aandacht aan het bredere kader van de nieuwe evangelisatie waarin zowel Rebuilt en Als God renoveert passen.

Over de boeken Rebuilt en Als God renoveert:
Een interview met Maarten Jansen (pastoraal werker te Den Bosch) bij Katholiek Vandaag.

Een interview met Maarten Jansen en Mirjam Spruit (stafmedewerkster bij het CPS) bij radio Maria.

Een geloofsgesprek (november 2019) door Leo Fijen met Mirjam Spruit (stafmedewerkster bij het CPS) bij de KRO-NCRV.
Een nieuwsbrief van het CPS (maart 2020) met praktijkervaringen van vijf parochies met het gedachtegoed van Als God renoveert en Rebuilt.

Beschrijving

Bijlagen:
Hier vindt u een Leeswijzer als hulp om dit boek samen met een groep in vier bijeenkomsten te lezen.
Leeswijzer Rebuilt
Leeswijzer Rebuilt los

Titel

Ga naar de bovenkant