Laden Evenementen

In 2024 organiseren de Dominicanessen van St. Cecilia een online leeskring en gespreksgroep over het Handboek voor catechisten van Hannah Vaughan-Spruce (verwachte uitgave najaar 2023). In dit Handboek staat een van de taken van de catechist centraal, namelijk het catechese geven. De leeskring is dan ook bedoeld voor degenen die  catechese geven in de parochie én thuis (ouders van harte welkom!) of interesse hebben om catechese te gaan geven. Het is de uitdaging van elke generatie: hoe geven we de schat van het geloof door aan de volgende generatie?
Het boek telt drie delen: 1. de inhoudelijke basisbeginselen van de catechese, 2. de inhoud (wat leer ik mensen?); 3. de methodologie (hoe onderwijs ik mensen?).
Naast het lezen van de tekst wordt de lezer ook aangemoedigd om eigen ervaringen met catechese te overwegen.
De leeskring vindt plaats aan de hand van de drie delen van het boek (op woensdagavonden, online, telkens van 20 tot 21.30 uur):
Deel 1 (5 bijeenkomsten):
17-1, 31-1, 7-2, 28-2, 13-3
Deel 2 (6 bijeenkomsten):
20-3, 17-4, 24-4, 8-5, 22-5, 5-6
Deel 3 (5 bijeenkomsten):
4-9, 18-9, 2-10, 16-10, 13-11
Telkens is er een korte inleiding door een zuster, tijd om in groepen uit te wisselen en een afsluiting met gezamenlijk gebed.
Ontdekken of de leesgroep iets voor jou/u is?
Kom naar de kick-off of informatieavond op woensdagavond 29 november 2023 via Zoom (van 20 tot 21.30 uur).
Informatie en aanmelding bij zr. Mary Amata op:
dominicanessensittard@gmail.com of bel (06) 10 70 36 99.

Deel dit bericht, kies je platform!