Beschrijving

Sjouwer voor het geloof, verbinder in de oecumene, dienstknecht voor de Heer en bisschop voor de mensen. Dat is Jan van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Bij gelegenheid van het feit dat hij 60 jaar sacramentijn is en op 15 maart viert dat hij 55 jaar priester is, verschijnt er komende vrijdag een boek over zijn leven. Journalist Christian van der Heijden sprak vier keer uitgebreid met mgr. Van Burgsteden en werkte deze gesprekken uit tot een interviewboek, onder de titel ‘Jan van Burgsteden, bisschop voor de mensen’. Komende vrijdag 18 januari wordt het gepresenteerd in de Regentenkamer van het Begijnhof in Amsterdam, om 15.00 uur.

De inmiddels 83-jarige religieus Jan van Burgsteden is nog steeds actief in het centrum van Amsterdam. Met zijn toezicht op de Nicolaasbasiliek maar ook door zijn verbindende rol in de kerk van het Begijnhof. Daar staan de eucharistie en de aanbidding centraal. Jan van Burgsteden leeft daarvan en vertelt in zijn levensverhaal hoe het geloof steeds meer van zijn hoofd naar zijn hart is gegaan. Hij leeft van deze genade. En hij wil deze genade ook delen in de herfst van het leven. Daarom heeft hij graag meegewerkt aan dit tweede biografische verhaal in korte tijd. Ruim een jaar geleden presenteerde Adveniat het levensverhaal van oud-bisschop van Roermond, Frans Wiertz. Ook toen was Christian van der Heijden de auteur van dit boekje dat inmiddels aan een derde druk toe is.

Het interviewboek is chronologisch opgebouwd. Het begint met zijn jeugd en eerste verkenningen van het religieuze leven. Vervolgens komt zijn kloosterlijke en priesterlijke existentie aan de orde, zijn bisschopsbenoeming en zijn emeritaat. Tal van onderwerpen passeren de revue: het boerenbestaan in de provincie Utrecht, de Tweede Wereldoorlog, het Tweede Vaticaans Concilie, de drastische veranderingen in de Nederlandse kerk, de polarisatie, de oecumene, het gebedsleven, twijfels, de ervaring van God, kloosterlijk pionieren, nieuwe charisma’s, zijn bisschoppelijk bestaan en zijn hart.