Dit voorjaar verscheen de Nederlandse vertaling van het nieuwe boek van de Canadese priester fr. James Mallon Missionaire kerk: meer dan parochie alleen. Het boek is de opvolger van zijn boek Als God renoveert, De parochie van onderhoud naar bloei (2019). De titel van het boek geeft meteen aan wat hij met dit boek beoogt: een missionaire omslag van parochies kan alleen op lange termijn vrucht dragen als de bisdommen waarin deze parochies zich bevinden, dit proces actief ondersteunen. Het nieuwe boek is met name bedoeld voor verantwoordelijken van parochies en bisdommen.

Om het lezen van het boek en het gesprek hierover te stimuleren heeft het CPS een Leeswijzer ontwikkeld, waarmee het boek in vijf bijeenkomsten besproken kan worden.

Het boek is één groot pleidooi om alles in onze parochies en bisdommen af te stemmen op de missie van de Kerk, om mensen te helpen om leerlingen van Jezus te worden (Mt. 28, 19-20). In dat licht komen in de vijf bijeenkomsten de vijf hoofdonderwerpen van het boek aan de orde: visie, structuur, leiderschap, cultuur en strategie. Wil een parochie of bisdom meer missionair worden, dan is het nodig om stap voor stap aan deze zaken – die veelal niet zichtbaar zijn – te werken. Als deze ondergrond goed is, kunnen daarop programma’s, cursussen en ‘best practices’, die veelal wel zichtbaar zijn, beter groeien. Kortom, vernieuwing van een parochie of bisdom kost tijd, maar het loont de moeite, gezien de getuigenissen van over de hele wereld en ook uit Nederland.

Het boek ‘Missionaire kerk: Meer dan parochie alleen’ van fr. James Mallon hier te bestellen.

Lees hier een recensie over het boek ‘Missionaire kerk: meer dan parochie alleen’ (2020, in 2022 verschenen in Nederlandse vertaling) van fr. James Mallon.

De Leeswijzer (digitaal of op papier) is aan te vragen via sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Of download de Leeswijzer hier (pagina’s los onder elkaar) of hier. (2 pagina’s naast elkaar)