Samen met katholiekleven.nl heeft het CPS een zesdelige podcast ontwikkeld over de missionaire parochie. In deze podcast vertellen mensen uit verschillende parochies hoe zij werk maken van de missionaire parochie. De afgelopen jaren zijn op vele plekken in het land mensen aan de slag gegaan met initiatieven om nieuwe mensen te verwelkomen in de Kerk en om gelovigen toe te rusten hun talenten in te zetten voor Kerk en samenleving. In de podcast is er telkens een andere hoofdgast: mannen en vrouwen, priesters, religieuzen en lekengelovigen.

Alle afleveringen van deze nieuwe podcast staan inmiddels online en zijn hier te beluisteren.

Wat is een missionaire parochie?
Een missionaire parochie maakt werk van de opdracht van Jezus om leerlingen te maken. Jezus zegt in het evangelie: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 19-20).

Aan de hand van vijf inhoudelijke punten kunnen parochies concrete stappen zetten en meer missionair worden. De gasten in de podcast hebben daar recent ervaring mee opgedaan. Zij vertellen over hun leerproces, waarin lang niet alles meteen goed gaat. Daarom gaat het in de podcast ook om geloven in de missionaire parochie.

Deze vijf stappen op de weg van de missionaire parochie zijn in kaart gebracht op een infographic. Nadat de eerste aflevering van de podcast de vijf stappen introduceert (in gesprek met Ben Hartmann van bisdom Breda) staat in elke aflevering één stap en bijbehorend inhoudelijk punt centraal.

1. Ontdek Jezus – in gesprek met Annemiek Buijs, pastoraal werkster in Oosterhout e.o.
2.  Neem deel aan een kleine geloofsgroep – in gesprek met Hadewijch Klaasen, vrijwilligster in de parochie van Wageningen e.o.
3. Deel je geloof en nodig anderen uit – in gesprek met pater en pastoor Ignatius Maria van de Gerardus Majella parochie te Utrecht
4. Dien met je talenten in kerk en samenleving – in gesprek met pastoor Dick van Klaveren van de parochie Gouda e.o. en Tom Koot, trainer bij xpand
5. Bid en ontvang de sacramenten – in gesprek met zr. Mary Amata op van de Dominicanessen van St. Caecilia van de parochies te Geleen en Sittard e.o.

Een podcast is een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden via een podcast-app. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) en katholiekleven.nl in samenspraak met de Missionaire Parochie.